Swollwacht vindt brug naar Tanerij overbodig

Zwolle – Swollwacht heeft in de gemeentelijke stukken voor besluitvorming gelezen, dat de kosten voor realisatie van de brug over de Achtergracht, tussen parkeergarage Diezerpoort en De Tanerij, hoger uitgevallen zijn.

Raadslid Kistemaker: “De kosten hiervan worden nu geraamd op € 370.000,=. Dat is een verhoging van € 120.000,= ten opzichte van de raming van medio 2007. Of wel: een verhoging van ongeveer 30%”. Deze meerkosten zouden o.a. het gevolg zijn van: nadere constructieve eisen, extra ondersteuning brug i.v.m. de bijzondere vorm van de brug, de sterk gestegen staalprijs en het verleggen van een gasleiding (I.v.m. waterkering). Bij enkele van deze punten zet de fractie van Swollwacht vraagtekens, en Swollwacht vraagt zich dan ook af of die nu pas zijn geconstateerd én niet in een (veel) eerder stadium. In de ogen van de fractie was de brug een duur en overbodig project en blijft het dat nog steeds.

Het college  heeft de fractie nog steeds niet kunnen overtuigen van “nut en noodzaak” van bedoelde brug over de Achtergracht. Kistemaker: “Onze fractie gaf u óók in 2005 reeds aan het niet nodig te vinden om een dure brug aan te leggen voor een duur project als De Tanerij. We zien geen enkel effect e/o meerwaarde door deze brug t.a.v. de Diezerstraat e.o. Dat wij géén tegenstanders zijn van bruggenbouw in Zwolle heeft u kunnen vernemen door ons strijden voor de aanleg van een brug tussen het Rode Torenplein en de Kamperpoort (Nietzmanneiland). Daarvoor gaan we nog steeds”.

“In het B&W-voorstel van 1 februari 2005 werd aangegeven, dat in de grondexploitatie Noordereiland € 400.000,= voor de brug was gereserveerd en dat de brug binnen dat terrein te realiseren (en idealiter ook te beheren) moest zijn”.

Het is fractie van Swollwacht dan ook niet echt duidelijk te maken, waarom er nu een extra verhoging van € 120.000,= nodig is om te komen tot de € 370.000,=, terwijl er voor de brug – uit de grondexploitatie Noordereiland – € 400.000,= gereserveerd was.

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Ik vind het ook je reinste flauwe kul om daar een brug aan te leggen .Het is maar heel weinig omlopen om in het centrum te komen .Laten ze het geld maar in buurtverbeteringen steken voor de jeugd .Zoals afgezette trapveldjes of attributen waar ze met skateboarden op kunnen ,dan kunnen ze daar hangen en heeft de buurt geen last van ze .Een beetje omlopen naar het centrum is ook wel goed voor die mensen die overal in de auto heen gaan .


  ⚠️ Meld

 2. misschien kunnen ze het geld gebruiken om de scouting uit berkum te verhuizen naar holtenbroeck of stadshagen. op de grond waar nu de padvinders vlag wordt gehesen stond vroeger een rioolzuivering. dit lijkt me niet de meest ideale omstandigheis om spoorzoekertje op te spelen, met het oog op eventuelle bodem verontreinigingen.


  ⚠️ Meld

 3. Een brug te veel!
  De gedrevenheid van de politici van Zwolle wordt, zoals ik hier tegenaan kijk, ingegeven door hun overtuigd zijn van de juistheid van hun argumenten en wellicht ook door persoonlijke belangen of eerzucht. Vanuit het grijze verleden werd in Zwolle rekening gehouden met het feit dat de stad de woning is van de gehele stadsbevolking. Op deze woning moeten wij zuinig zijn. Alles moet passen zodat de stad ook herkend kan worden in een harmonie van samenhang. Wat dit plan beoogd is om de bezoeker van De Spiegel te bewegen zijn heilige koe, de auto, te plaatsen in de parkeergarage aan de overkant van de stadsgracht. Een historische achtergracht, die toch al ernstig is beschadigd door de afkalving in de breedte van de gracht en de vaartuigen tegen onze stadsschouwburg. Is de huidige brug die Dieze verbind met de binnenstad een brug te ver? Stadsbestuurders laat uw laatste restje verstand nu eens de overhand krijgen. Een extra brug bouwen alleen voor de bezoeker van De Spiegel, die zich per auto verplaatst, is echt een brug teveel, temeer daar dit ongenuanceerd gedrocht wederom een verdere aantasting wordt van een historich stukje Zwolle en alleen maar om de veelal van buiten Zwolle komende bezoekers te gerieven op de kosten van ons, de inwoners van Zwolle.

  Klaas Morsink.


  ⚠️ Meld

 4. de heer morsink is werkelijk een aanwinst voor dit forum, ondanks de niet al te eenvoudige materie lezen zijn stukjes toch lekker weg. tevens geeft hij er blijk van zich verdiept te hebben in de betreffende materie, iets wat we lang niet van iedereen hier kunnen zeggen, vaak roept men maar wat om te roepen.


  ⚠️ Meld

 5. Deze meerkosten zouden o.a. het gevolg zijn van: nadere constructieve eisen, extra ondersteuning brug i.v.m. de bijzondere vorm van de brug, de sterk gestegen staalprijs en het verleggen van een gasleiding (I.v.m. waterkering).

  Gestegen staalprijzen ? De staalprijzen zijn volledig ingestort !!!!

  Kan iemand dit nader uitleggen ?


  ⚠️ Meld

 6. “Bruggen” passen inderdaad niet in de visie van Swollwacht. Zij zijn meer van de “kloven”. Heb trouwens geen mening over dit verhaal; ken de feiten en de argumenten niet. Lees hier alleen maar meningen.


  ⚠️ Meld

 7. Dick zijn argument doet. zoals zo vaak. er niet toe.
  Hij gaat als zo vaak een brug te ver.
  Hij denkt toch zijn stem te moeten laten horen maar deze komt niet terug als een echo uit de kloof maar meer als een uit een hol vat.
  Ook dit is maar een mening.


  ⚠️ Meld

 8. Maandagavond, tijdens de raadsvergadering, bleek dat de brug er waarschijnlijk ‘gewoon’ komt. Er blijkt bij de beoogde nieuwe brug een hinderlijke gasleiding te liggen. Er is meer informatie nodig om de pittige discussie in de raad af te gaan ronden.


  ⚠️ Meld

 9. Pittige discussies, altijd goed. Hopelijk wel fatsoenlijk, gister kon die parelketting zonder kroonjuwelen (dhr. Kereltje) als weer niet zonder schelden.


  ⚠️ Meld

 10. geschreven door Gezellig, op 18 januari 2009 om 18:19

  Deze meerkosten zouden o.a. het gevolg zijn van: nadere constructieve eisen, extra ondersteuning brug i.v.m. de bijzondere vorm van de brug, de sterk gestegen staalprijs en het verleggen van een gasleiding (I.v.m. waterkering).

  Gestegen staalprijzen ? De staalprijzen zijn volledig ingestort !!!!

  Kan iemand dit nader uitleggen ?

  Uitleg richting burgers is blijkbaar overbodig:

  ZWOLLE – “Die brug komt er gewoon.” Deze openingszin van wethouder Van Dooremolen in de beantwoording betekende gisteravond een valse start. Even daarvoor waren nogal wat vraagtekens geplaatst bij de 120.000 euro extra kosten voor de brug over de Achtergracht, tussen de parkeergarage Diezerpoort en de Tanerij.

  “Die brug komt er gewoon.” …aldus wethouder Van Dooremolen die het Noordereiland en de Achtergracht blijkbaar als privébezit schijnt te beschouwen. >:(

  Met dalende staalprijzen de kosten van die brug tòch opvoeren onder het mom van gestegen staalprijzen. :'(

  Zijn er nog raadsleden in Zwolle die logisch kunnen denken en daarbij de moed hebben om de confrontatie met deze stadsverkrachtende wethouder aan te gaan?


  ⚠️ Meld

Reageer