Lector ‘De Gezonde stad’ ontvouwt plannen

Zwolle – Dr. Joop ten Dam, lector bij het lectoraat De Gezonde Stad, houdt op 23 januari zijn lectorale rede. Hierin gaat hij in op de drie manieren waarop het lectoraat bijdraagt aan een gezondere stad en aan de preventie en aanpak van overgewicht: gezond leven, een gezonde omgeving en een gezonde zorg. Het werkterrein van het lectoraat is Zwolle. Daarom spreekt ook wethouder Zorg, Welzijn en Jeugd en gezin, Erik Dannenberg.

In februari 2008 startte het lectoraat De Gezonde Stad bij Windesheim. Het wil de factoren bestuderen en beïnvloeden die in de stad van belang zijn voor een gezonde leefstijl. Deze kennis wordt dicht bij de praktijk ontwikkeld, in de stad of de wijk.

Gezondheid is een speerpunt van de gemeente Zwolle en de lokale zorginstellingen. De stad profileert zich als een woonstad waarin zorg en welzijn hoog staan aangeschreven. Bovendien telt Zwolle veel opleidingen in de zorg. Het lectoraat sluit aan bij de kaderovereenkomst tussen VU-Windesheim en het Zwolse gemeentebestuur. Daarin streven de partners naar versterking van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van stad en regio. Het lectoraat stimuleert in Zwolle kennisontwikkeling tussen instellingen voor zorg, sport, welzijn en onderwijs. Windesheim werkt hierin samen met scholen, thuiszorginstellingen, huisartsen, de Isala klinieken en de GGD.

Na de ontvangst om half drie, zal Jos van Deursen, lid van het College van Bestuur VU-Windesheim, lector dr. Joop ten Dam installeren. Vervolgens spreekt Ten Dam zijn lectorale rede “De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter” uit. Daarna zullen prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde Universiteit van Amsterdam, en de Zwolse wethouder Erik Dannenberg hun visie op het onderwerp geven.

Meer informatie lectoraat De Gezonde Stad staat op www.windesheim.nl. Meer informatie over de lectorale rede, het programma en aanmelding staat op www.windesheim.nl/agenda.

 

Artikel delen:

Reageer