ROC Menso Alting zet haar deuren open

Zwolle – Leerlingen die een vervolgopleiding op mbo-niveau gaan kiezen hebben de mogelijkheid zich te oriënteren tijdens de open dag van ROC Menso Alting in Zwolle.  Iedereen die meer wil weten over het ROC en de opleidingen is van harte welkom op donderdag 29 januari van 16.00 tot 21.00 uur, aan de Assendorperdijk 55 in Zwolle. Het pand is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer.

ROC Menso Alting is in augustus jl. in Zwolle gestart met een groot aantal mbo-opleidingen in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn en Economie. Er blijkt veel belangstelling voor het gereformeerde ROC te zijn. Op de locatie Assendorperdijk 55 geven medewerkers van ROC Menso Alting voorlichting over de opleidingen en over de achtergrond van ROC Menso Alting. Ook zijn studenten aanwezig die meer kunnen vertellen over de school en hun opleiding. Studenten zullen ook demonstraties geven, onder andere in het moderne skills-lab voor de opleidingen in de Gezondheidszorg én de kantoortuin bij Economie. Er is ook de mogelijkheid om voorlichtingsrondes voor de verschillende branches bij te wonen.

De school komt voort uit de samenwerking tussen ROC Menso Alting Groningen, Het Greijdanus College, de Gereformeerde Hogeschool en Landstede. Het nieuwe ROC krijgt als kleur: ‘gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs voor christenen’. ROC Menso Alting biedt modern beroepsonderwijs van hoge kwaliteit, met een duidelijke structuur. Studenten worden goed voorbereid op hun toekomstige beroep. Daarnaast zorgt ROC Menso Alting ook voor een passende aansluiting op het hbo.    

ROC Menso Alting is een school voor leerlingen uit een grote regio. Ruim 180 jongeren, van Salland tot aan de kop van Overijssel, Flevoland en de Noord(west)-Veluwe, weten inmiddels de weg naar ROC Menso Alting in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Hmmz geloof moet mijns inziens losgekoppeld worden van onderwijs. Op deze manier komen er veel te veel scholen (in Zwolle). Waarom niet gewoon op Deltion/Landstede en voor degenen die iets over het geloof willen weten kunnen na 17:00 een godsdienstles volgen, ook voor niet gelovigen best interessant. Maar kom op zeg, gereformeerd rekenen, gereformeerd verplegen? . .

  Echt vertrouwen in de opleiding gezondheidszorg heb ik niet :
  http://www.nu.nl/wetenschap/1197218/onderzoek-naar-vaccinatie-gereformeerde-kinderen.html  ⚠️ Meld

 2. Al je goed oplet is de evolutietheorie ook niet al te bijster, althans niet zoals die echt geld.
  Wat ik mij binnen de evolutietheorie altijd afvraag is dit:
  Er bestaat een vlindersoort met de afbeedling van een slangekop op zijn vleugel. De slangekop is een meganisme om de kikker (kon om een ander beestje gaan, maar de context blijft hetzelfde), die de vlinder eet, te verjagen. Dit omdat de slang de natuurlijke vijand is van de kikker.
  Ne heb je drie fasen in de voedselketen; vlinder, kikker, slang. Deze staan genetisch niet met elkaar in verbinding en kunnen dientengevolge geen biologische kennis van elkaar hebben. Charles Darwin mag mij uitleggen, hoe het dan kan dat de vlinder de kop van de slang op zijn vleugel heeft staan, om de kikker te verjagen. Met andere woorden, hoe kan de vlinder in vredesnaam weten waar de kikker bang voor is en hoe krijgt hij deze op zijn vleugel?
  Toeval? Dergelijke zaekn als toeval afdoen vind ik persoonlijk erg naïef. Zeker omdat dit een van de vele voorbeelden is van afweermechanismen die op die manier werken. Wat er wel achter zit weet ik niet, maar het lijkt erop dat er wel degelijk een niet te (be)grijpen intelligentie (in welke vorm dan ook) een bepaalde invloed heeft op ons beessies.
  Evolutie vind ik redelijk logisch, maar lijkt me meer onderdeel van dan het hoofdonderwerp in de voortgang van het leven.  ⚠️ Meld

 3. Overigens, heb ik zelf ook niet veel met katholieke, gereformeerde of anderzijds religieuze scholen, maar als zij dat voor henzelf willen. Lekker doen dan. Liever dat zij zich op educatieve wijze inmengen dan politiek. 😉


  ⚠️ Meld

 4. Ieder zijn geloof. Maar het nadeel van (streng) religieuze beroepsopleidingen kan m.i. wel zijn dat de leerlingen binnen zo’n opleiding vaak nogal ‘afgeschermd’ worden van (door hen afgekeurde) ideeen die in de rest van de maatschappij leven.
  Hierdoor is het voor sommigen moeilijk(-er) om later tijdens stages of werk om te gaan met ‘wereldse’ ideeen of handelswijzen van collega’s, patienten of klanten.


  ⚠️ Meld

 5. John leuk dat je reageert. En je hebt echt een geweldige achternaam voor jouw partij!

  Een voorbeeld dat ik zelf eens tegenkwam:
  een gereformeerd verpleegkundige (die op een christelijke school haar opleiding genoten had en altijd in haar eigen kringen had verkeerd) raakte tijdens haar 1e baan in het ziekenhuis zeer geschokt doordat een ongeneeslijk zieke patiente (die bovendien net haar man verloren had) niet meer verder wenste te leven.
  Naast de enorme schok die dit bij haar teweeg bracht kwam zij in conflict met haar collega’s omdat zij stellig en afkeurend zei dat deze patiente, gezien haar wens, geen respect had voor het leven.

  Naar mijn idee was zij erg slecht voorbereid op dit soort zaken.
  Jammer voor de collega’s en de patiente, maar ook voor de verpleegkundige zelf!  ⚠️ Meld

 6. oké
  Carola,
  De opmerking over mijn achternaam heb ik vaker gehoord. Als je ook nog weet dat mijn initialen J.C. zijn, dan wordt het nog mooier.
  Terug naar de inhoud. Ik geloof dat onmiddellijk en ben het met je eens dat dit voorval niet getuigt van een goed voorbereid zijn op mogelijke situaties op de “werkvloer”. Het laat ook schrijnend zien, dat er niet gedacht wordt vanuit de patient. Mijn punt is, of je met zo’n voorval kunt generaliseren. Ik weet dat het gereformeerde onderwijs hoe langer hoe meer haar onderwijs inricht naar de situaties die de leerlingen later kunnen tegenkomen. Wereldvreemdheid is in onze kringen veel minder aan de orde dan vroeger. Dan maak ik wel onderscheid tussen gereformeerd en reformatorisch onderwijs.


  ⚠️ Meld

 7. Dag J.C.
  Nogmaals leuk dat je reageert!
  Het is vast waar dat het gereformeerd onderwijs steeds meer aangepast wordt op situaties die men kan tegenkomen in de praktijk. Maar als in die praktijk (in dit geval de medische) katholieke, protestante, islamitische en ongelovige verpleegkundigen moeten samenwerken en bovendien ook katholieke, protestante, islamitische en ongelovige patienten moeten verplegen dan lijkt het mij beter dat je tijdens je beroepsopleiding al bij elkaar in de klas zit en aan elkaar gewend raakt.
  Ik denk dat ‘openbaar’ onderwijs (waar dan ook gelovigen aan deelnemen) het onderlinge begrip meer ten goede komt dan ‘bijzonder’ onderwijs naar levensbeschouwing. En het lijkt me ook efficienter…
  Wat mij betreft zou dat openbare onderwijs dan voor de verschillende levensbeschouwingen keuzevakken ‘beroepsvorming naar eigen levensbeschouwing’ (of hoe je het maar wilt noemen) kunnen aanbieden zodat daar dan ook ruimte voor is.  ⚠️ Meld

 8. Carola, het voorbeeld dat je geeft is waarschijnlijk van iemand die op een reformatorische school heeft gezeten. Ik vind dat je op moet passen dat je niet redeneert naar valse analogie of/en overhaaste generalisering. Doordat reformatorisch in het spraakgebruik vaak gelijkgetrokken wordt met gereformeerd of christelijk schuilt het gevaar dat standpunt (oorspronkelij) gericht op een kleine groep onterecht ook wordt uitgesproken over het grote geheel van christenen.
  Realiseer je wel dat er een groot verschil is. In het reformatorische milieu wordt men erg beschermend tegen de samenleving opgeleid. Er worden als het ware twee werelden geschept. Dergelijke situaties als blijkt uit je voorbeeld kunnen hier het gevolg van zijn. Het gereformeerde, christelijke (want het Menso Alting is voor Christenen) milieu daarentegen is erop gericht als christen goed te kunnen participeren in het toekomstige beroepenveld. Dit type scholen staan erom bekend dat ze het meest hoogwaardige onderwijs bieden.
  Terugkomend op je voorbeeld: Dit kan dus een leerling van een reformatorische school een keer overkomen, maar deze zijn zo beperkt van aantal dat het ook maar een beperkt probleem is. Anders hoor ik graag welke maatschappelijke problemen het oplevert. Wat mij betreft weegt dit dus niet op tegen het recht om onderwijs te kunnen kiezen naar je eigen overtuiging. We leven in een vrij land, volgens mij moet hier dan ook ruimte voor zijn.


  ⚠️ Meld

 9. Het gaat mij niet zozeer om de vorm van het onderwijs, naar horen zeggen is de gereformeerde hogeschool er een met een hele goede score.
  Ik vraag mij alleen af of scholen hiermee niet juist verdeeldheid brengen ipv saamhorigheid. Door jezelf in een beopaald kader te benadrukken, benadruk je een ander in de positie dat zij niet binnen dit kader vallen. Het wij versus zij gevoel wordt hierin verduidelijkt. Nu weet ik dat de GH bijvoorbeeld wel samenwerkt met andere scholen in de grasweek, onvermurwbare stugheid in die zin is dan ook niet aan de orde.
  Toch blijf ik erbij dat ik educatie zie als objectieve basis, waarin de unieke eigenschappen van de persoon moeten worden versterkt, om vanuit die persoonsontwikkeling te kunnen kiezen voor een geloof of niet. Een religieus ingekaderde opleiding doet daar afbreuk aan.
  Datzelfde geldt voor politiek; Hoewel ik een aantal waarden uit het Chr. geloof, maar ook uit het Isl. geloof en nog het meest uit het Bahaï geloof, zeer opbouwend en lovenswaardig vind, vind ik deze eerder een zaak van menselijke verantwoordelijkheid dan een politieke/educatieve verantwoordelijkheid.
  Een heel belangrijke waarde vind ik de ‘vrije keus’, zodra je een geloof gaat opleggen (democratisch gekozen of niet), is de vrije keus er niet meer. Religieuze politiek en educatie heeft voor mij dan ook iets paradoxaals (even afgezien van hoe een partij/school zich verder gedraagt en scoort). Ik vraag me daarin af; welke methoden voor evangelisatie gebruikt men; poging tot opegging of de mogelijkheid geven tot afweging? Binnen die laatste zie ik een veel plezieriger manier van naar buiten treden, het geeft een meer open karakter, die geen verdeeldheid bewerkstelligt maar verdieping in het onderwerp stimuleert. Vanuit deze kennis kan er, zelfs bij afwijzingvan het geloof, toch meer begrip ontstaan voor een geloof (welk geloof dan ook).  ⚠️ Meld

 10. @Hansj: De dame uit het voorbeeld heeft niet op een reformatorische school gezeten, maar natuurlijk is 1 vb nooit generaliseerbaar.
  En ja we hebben hier in NL het RECHT op onderwijs te kiezen naar overtuiging.
  Maar ik geloof dat het het onderlinge begrip ten goede komt als de verschillende geloven zich mengen op 1 school en dat is mijn MENING…

  ps: ik heb ook op christelijke scholen gezeten en zoals gheghe schrijft is het mijn ervaring dat daar door sommige leerkrachten (nee niet allemaal) inderdaad een ‘wij’ versus ‘zij’ gevoel werd gekweekt, waarbij ‘zij’ toch eigenlijk niet zo goed waren als ‘wij’…  ⚠️ Meld

Reageer