Zwolle bevriest grondprijzen in 2009

Zwolle – De gevolgen van de economische omstandigheden worden duidelijk merkbaar in de vastgoedwereld en daarom heeft het college van B&W besloten de meeste grondprijzen te bevriezen, waarbij zelfs geen inflatiecorrectie is doorgevoerd. De grondprijs voor een deel van de duurdere projectmatige woningbouw is zelfs door het college naar beneden bijgesteld, waarmee het college hoopt een impuls aan de woningbouw te kunnen geven. Dit valt te lezen in de nota Grondprijzen 2009. De Grondprijzennota wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

De vaste lage grondprijs voor bereikbare huurwoningen blijft gehandhaafd op € 16.800,- exclusief omzetbelasting. De grondprijs voor de vrije sector kavels particulieren blijft eveneens op hetzelfde niveau als vorig jaar. Door de huidige economische marktsituatie hebben bedrijven moeite de financiering van hun bedrijfsverplaatsing rond te krijgen. Ondanks dat de grond op de bedrijventerreinen waardevol blijft, bevriest de gemeente deze grondprijs, waarmee zij een impuls hoopt te geven aan de huisvestingsvraag van bedrijven. Hetzelfde geldt voor de grondprijs van kantorenterreinen die eveneens op hetzelfde niveau als van 2008 blijven.

De grondprijs voor de categorie maatschappelijke voorzieningen wordt op hetzelfde niveau gehouden. Uitzondering hierop vormt  de categorie maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk, zoals culturele-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, want daarvoor gaan de grondprijzen met ongeveer 5% omlaag.

De vastgestelde grondprijzen uit de Grondprijzennota worden gebruikt voor het actualiseren van grondexploitaties en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). De grondprijzen zijn in principe prijsvast voor heel 2009. De Grondprijzennota geeft het kader aan waarbinnen grondprijsonderhandelingen plaatsvinden met bijvoorbeeld ontwikkelaars en corporaties.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Laat de gemeentelijke belastingen volgen ! Omdat de huizen in waarde gedaald zijn veronderstel ik dat de WOZ waarde tevens naar beneden gaat.


    ⚠️ Meld

  2. Goed idee Gezellig! Maar ik vrees dat ze zo niet redeneren…
    Ons huis werd voor de WOZ-waarde vergeleken met huizen die allemaal lager aangeslagen werden dan de onze, DUS kwamen ze bij ons huis op een hoger bedrag uit…
    En een bezwaarschrift hielp niks.


    ⚠️ Meld

Reageer