Privacy en het EPD: een ongemakkelijk duo

Zwolle – Een gepeperd gesprek in Peper & Zout: smaakmakende gesprekken in Zwolle. Er rijzen veel vragen over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eén daarvan – en wellicht de belangrijkste voor de patiënt – is die van de privacy. Is die wel gewaarborgd? Wie mag er in dossiers kijken? Hoe waterdicht zijn patiëntendossiers? Inleiding door en discussie met William Goossen, lector ICT innovaties in de Zorg bij Windesheim  en voorstander van het EPD. En Jaap Dijkstra, docent Recht & ICT, Rijksuniversiteit Groningen, die zware bedenkingen heeft. Debateer mee op 11 februari aan de Koestraat 3 om 20.00 uur.  

Het EPD maakt gegevensuitwisseling van patiënten binnen de medische sector beter en zorgvuldiger. De patiënt hoeft niet telkens opnieuw z’n verhaal te doen en vergeetachtige ouderen zijn er zeker mee geholpen. Het landelijke EPD is opgezet om een optimale uitwisseling van medische gegevens te bewerkstelligen, mede om fouten te voorkomen.

Toch zijn veel mensen huiverig voor digitale uitwisseling. Mogelijk heeft dit te maken met berichten dat internet lang niet altijd veilig is, berichten over hackers en gekraakte sites. Het gaat immers om de (nog) niet in te schatten waterdichtheid van het systeem. Het verbeteren van mogelijkheden voor digitale uitwisseling van medische gegevens is toe te juichen maar alleen als dit zorgvuldig gebeurt. 

Dat is de technische kant van het verhaal. Dan is er nog de menselijke kant. Want hoe wordt er met privacygevoelige informatie omgegaan? Wie heeft inzage? Wie wisselt uit?  Wanneer bijvoorbeeld verzekeraars, werkgevers en overheidsinstanties volledig op de hoogte zouden zijn van de medische dossiers van burgers dan zou dit zeker van invloed zijn op hun besluiten. Dit kan leiden tot onverkwikkelijke situaties  voor bijvoorbeeld chronisch zieken. 

De verschillende visies rond het EPD, enerzijds het gemak en minder kans op misverstanden en de daaruit voortvloeiende medische missers en anderzijds het gevaar van misbruik van privé-gegevens leveren ingrediënten voor een interessante discussie. 

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. En de gemiddelde ICT’er die het EPD moet onderhouden? Kan die in het document kijken? (grote kans van wel).

  En de medisch secretaresse? Kan die in het document kijken van ‘haar buurvrouw die een steekje los heeft’? En dan ff kijken wat haar mankeert?

  (grote kans van wel).

  De oogarts die niets te maken heeft met bijvoorbeeld de psychische gesteldheid van zijn patient, wat krijgt die oogarts te lezen? (alles)

  *Bert is ICT’er binnen een grote ambtelijke organisatie en verbaast zich over hoe de gegevens makkelijk opvraagbaar zijn, terwijl die persoon er niets mee heeft te maken.*


  ⚠️ Meld

Reageer