Basisveiligheid Zwolle in kaart gebracht

Zwolle – Een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, vestig je bij voorkeur niet in de binnenstad, maar meer aan de rand waar weinig mensen wonen en hulpdiensten zo ter plaatse zijn als er iets misgaat. In aanvulling op het gebiedsgericht milieubeleid is nu het gebiedsgericht kader externe veiligheid opgesteld. Net als bij het gebiedsgericht milieubeleid is bij het kader externe veiligheid de stad Zwolle en omgeving opgedeeld in gebieden. Per gebied wordt gekeken wat mogelijk, wenselijk en veilig is voor mensen, milieu en bedrijven. 

Externe veiligheid gaat over risico´s voor de omgeving veroorzaakt door productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Met dit nieuwe kader is de basisveiligheid in de stad vastgesteld. Per gebied is een risicoprofiel opgesteld. Dit profiel gaat over de fysieke omgeving (hoeveel mensen zijn er  en hoelang blijven ze), de hulpverlening (hoe lang duurt het voor de hulpdiensten ter plaatse zijn, kunnen ze er überhaupt komen) en zelfredzaamheid (organisatiegraad en mobiliteit van bewoners, werknemers en anderen).

Deze nieuwe aanpak kan nu al toegepast worden bij de plannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om in heel Nederland een basisnet vast te leggen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd kunnen worden. Daarbij gaat het zowel over vervoer over de weg, per spoor en over het water. Er wordt nu gewerkt aan het basisnet Weg. In Zwolle gaat het om de volgende wegen: de A28 en de N35-Oldeneelallee-IJsselallee. Volgens de risicoprofielen zijn hier voor Zwolle geen knelpunten te verwachten. Het basisnet moet overigens nog worden vastgesteld door de Tweede Kamer.  

In maart 2007 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Het gebiedsgericht kader externe veiligheid is een uitwerking ervan.

Artikel delen:

Reageer