VVD Zwolle wil snelle bestrijding economische crisis

Zwolle – De VVD Zwolle wil snel actie op korte en lange termijn om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden. Via een nieuwsbrief  (Lees verder) stelt de VVD Zwolle enkele maatregelen voor om de positie van het Zwolse bedrijfsleven te versterken. Naast maatregelen op  korte termijn wil de VVD Zwolle werken aan een economisch herstelprogramma.

Om de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit programma en de bijbehorende maatregelen op een goede manier te formuleren wil de VVD Zwolle op korte termijn een debat met de raad en het college. Ter voorbereiding hierop verzoekt de VVD Zwolle om een hoorzitting te organiseren met vertegenwoordigers van het Zwolse bedrijfsleven, zoals de Kamer van Koophandel, VNO NCW, MKB Oost Nederland, het OCG, de lokale ondernemersverenigingen zoals Ondernemersvereniging Marslanden, Hessenpoort, Voorst, Hanzeland, Berkum en de binnenstadsondernemers en winkeliers.

De economische crisis grijpt snel om zich heen en de gevolgen worden zichtbaar. Grote bedrijven sturen werknemers naar huis. De Zwolse woningmarkt ziet de vraag teruglopen en de huizenprijzen dalen. En inwoners van Zwolle maken zich zorgen over hun baan. Reden genoeg, zo vindt de VVD, om snel maatregelen te nemen die Zwolse economie versterken en de positie van het Zwolse bedrijfsleven ondersteunen.

Niet afwachten, maar nu investeren

De VVD Zwolle vindt dat we niet moeten wachten met maatregelen tot de behandeling van de perspectiefnota in juni 2009, zoals het College voorstelt. Wat de VVD Zwolle betreft nemen we nu maatregelen die de dynamiek van de Zwolse economie weer op gang brengen. De VVD Zwolle stelt voor om te starten met een gericht investeringspakket voor Zwolse bedrijven. Het gaat dan om:

–         het naar voren halen van investeringen in de binnenstedelijk infrastructuur en herstructurering van woonwijken;

–         het verstrekken van kleine starterleningen;

–         het verbeteren van de garantieregeling voor MKB bedrijven;

–         het investeren in innovatieve projecten van Zwolse bedrijven;

–         het ondersteunen van bedrijven bij hun investeringsambitie door het versnellen van de vergunningenprocedure;

–         het op tijd betalen van rekeningen aan het bedrijfsleven;

–         versneld wegwerken van het tekort aan kinderopvangplaatsen.

Darnaast wil de VVD Zwolle dat het College actief gaat praten met  vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om te kijken hoe bedrijven verder ondersteund kunnen worden.

Economisch Herstel Programma

‘Omdat nog niet duidelijk is hoe lang en hoe omvangrijk de economische recessie zal ingrijpen op de economie van Zwolle is een pakket van korte en lange termijn maatregelen nodig’, aldus Piet van Dijk. Daarom verwacht de VVD Zwolle dat het College ruim voor de behandeling van de perspectiefnota een Economisch Herstel Programma voor de Zwolse economie presenteert. Het Economisch Herstel Programma moet duidelijk maken:

–         welke investeringen gedaan worden om de bereikbaarheid en vestigingsmogelijkheden voor nieuwe en bestaande bedrijven in Zwolle te bevorderen;

–         op welke manier de samenwerking tussen Zwolse bedrijven en Zwolse kennisinstellingen ingezet wordt om innovaties en de ontwikkeling van innovatieve producten te stimuleren;

–         op welke manier de gemeente Zwolle helpt bij de om- en bijscholing van mensen die zonder baan komen te zitten;

–         op welke manier de lokale lasten voor OZB, vergunningtarieven, kosten voor diensten en producten en de afvalstoffenheffing bevroren of verlaagd kunnen worden.

Debat

De VVD Zwolle wil op korte termijn een debat in de raad om de uitgangspunten te formuleren voor het Economisch Herstel Programma. Tijdens dit debat wil de VVD ook de korte termijn maatregelen bespreken.

Piet van Dijk                                                          René de Heer

Artikel delen:
Reacties 3
 1. debat
  Als ik dit lees dan heb ik verschillende gevoelens.
  Goed dat de VVD dit aan de orde stelt. Maar ook trek ik de conclusie dat de VVD er blijkbaar op rekent dat de belangen van de Zwolse burger behartigt worden door de andere partijen.
  Dat leidt weer tot mijn conclusie dat het dus een mooi debat wordt.
  Wat de organisatie betreft: ik denk aan onze aangenomen motie om in de aanloop naar de perpsectiefnota een debat/symposium te organiseren over een algemeen thema.
  De VVD reikt daarvoor een actueel thema aan. De snelheid van organiseren mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van de noodzakelijke voorbereiding.


  ⚠️ Meld

 2. Dit hoort er dan ook bij? In de Peperbus: VVD wil prominentere rol auto….in het kader van de mobiliteitsvisie 2009-2019.
  Ook veel extra kosten voor de binnenstad.

  Waar moet dat allemal uit betaald worden? Past dat bij bovengenoemde vraag?

  op welke manier de lokale lasten voor OZB, vergunningtarieven, kosten voor diensten en producten en de afvalstoffenheffing bevroren of verlaagd kunnen worden.  ⚠️ Meld

Reageer