Verkeersminister bezoekt ‘gevaarlijke’ kruising in Stadshagen - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Verkeersminister bezoekt ‘gevaarlijke’ kruising in Stadshagen

Zwolle- Minister Mark Harbers heeft donderdag een bezoekje gebracht aan de kruising van de Belvédèrelaan met het Twistvlietpad. Dit op uitnodiging van de lokale VVD-fractie. Vorig jaar november maakte de Zwolse VVD zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid op deze kruising en stelde raadsvragen. Het college van burgemeester en wethouders liet weten zich niet te herkennen in het door de VVD geschetste beeld.

Via social media riep de lokale VVD buurtbewoners op om in gesprek te gaan met de minister. De opkomst was echter gering. Alleen Diane Rolink was van de partij. Ze vertelde over de vele ongelukken en bijna-ongelukken. Ook vertelde ze over een buurvrouw die tientallen meters door de lucht werd geslingerd op de kruising. De vrouw zou nog steeds kampen met psychisch trauma en de fietsoversteekplaats mijden. Volgens Rolink werd zeer recent nog een oudere man met zijn hond geschept. Een man die altijd goed uitkijkt in het verkeer.

De minister toont begrip voor haar zorgen. Hij geeft aan dat het rijk een half miljard euro in kas heeft om gevaarlijke plekken in het verkeer te verbeteren. Echter ligt de bal bij de gemeente. De gemeente moet een aanvraag doen.

De kans dat de gemeente dit zal doen is niet groot. Burgemeester Peter Snijders beantwoordde vorig jaar schriftelijk de vragen van de VVD. Op de kruising werden in 2020 drie fietsers aangereden en in 2021 slechts twee. Volgens het Zwolse stadsbestuur laten de cijfers niet zien dat er sprake is van een onveilige situatie. Zeker niet omdat de oversteek van het Twistvlietpad naar de Oude Wetering geldt als één van de drukste fietsroutes in Stadshagen. De kruisende Belvédèrelaan is ook een drukke weg. De weg is behalve een busroute ook één van de twee wegen naar het winkelcentrum. De conclusie van het stadsbestuur werd bevestigd door adviesbureau RHDHV. In 2014 ging de kruising na vele ongevallen flink op de schop. Na voltooiing van de werkzaamheden kwam de kruising niet meer in beeld als gevaarlijk bij het wijkverkeersteam.

Ook in de Zwolse lokale media komt de kruising in Stadshagen niet naar voren als gevaarlijk. Op de Van Karnebeekstraat raakten in 2021 meer dan vijf fietsers gewond. Dit geldt ook voor de Wipstrikkerallee. In 2022 deden zich nog geen ongevallen voor op de kruising in Stadshagen.

Harbers gaf net als het gemeentebestuur aan dat ondanks de lage ongevalscijfers mensen een verkeerssituatie als onveilig kunnen ervaren. De grote geldpot van het rijk is ook beschikbaar voor de verbetering van andere verkeersknelpunten in de gemeente Zwolle.

Foto's 3
Verkeersminister bezoekt ‘gevaarlijke’ kruising in Stadshagen - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Verkeersminister bezoekt ‘gevaarlijke’ kruising in Stadshagen - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp
Artikel delen: