Zwolse sportvelden dragen bij aan de energietransitie

Zwolse sportvelden dragen bij aan de energietransitie

Zwolle – In Zwolle wordt de proef ‘Energiek en cool sporten!’ nu echt zichtbaar. Op de terreinen van Be Quick ’28 en sportcomplex de Marslanden kunnen voorbijgangers dit voorjaar zien dat er proefvelden met zonnecollectoren worden aangelegd. Kunstgras voetbalvelden kunnen er ook voor zorgen dat de bewoners en gebruikers van omliggende gebouwen er in de toekomst warm bijzitten, zonder aardgas.

Deze twee proefprojecten zijn de eerste toepassingen van warmtewinning uit kunstgras voetbalvelden en uniek in Nederland. Wethouder Energietransitie Monique Schuttenbeld: “Deze twee proefprojecten dragen bij aan de Zwolse energietransitie. Ik ben er trots op dat deze innovatieve oplossingen in onze stad worden uitgevoerd.”

Warm water via de zon

In de zonnecollectoren die onder de velden worden aangelegd wordt water verwarmd via de velden, dat via een installatie en een warmtenet naar woningen en gebouwen wordt getransporteerd. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan twee proeven om de techniek verder te verfijnen. Beide concepten hebben een soortgelijke doelstelling maar hanteren verschillende technieken en technologie. Nu is het moment aangebroken om de velden echt te gaan aanleggen.

Proefvelden bij Be Quick ’28 en sportcomplex Marslanden
De combinatie van Sallandse United, SuperSub en Unica gaat een proefveld aanleggen op het complex van Be Quick ’28. Een bestaand trapveld wordt omgebouwd tot een pupillenveld van 45 bij 32 meter waarop ook volwassenen kunnen trainen. Onderzocht wordt welke effecten dit sportveld heeft op de spelervaring van de sporters. Het veld zal na de proefperiode in gebruik blijven bij de gebruikers van het sportpark en zo blijvend de capaciteit van het complex optimaliseren. Als de warmteopbrengst uit het proefveld voldoende is kan het proefveld op termijn mogelijk direct bijdragen aan het verduurzamen van het sportcomplex.

Aendless Energy (Antea Sport, Strukton, Roelofs en Equans) legt een kleiner veld van 15 bij 20 meter aan op het sportcomplex Marslanden. Deze proef geeft met name inzicht in de daadwerkelijke warmteopbrengst per m2. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende grasmatten en typen leidingen.

Bijdragen aan Zwols warmtevraagstuk

De proefprojecten zijn de opbrengst van een innovatieuitvraag naar energieopwek van de provincie Overijssel: ‘Start up in residence energie’. Doel van deze uitvraag was om ondernemers in staat te stellen om samen met de overheid en woningcorporaties nieuwe concepten te ontwikkelen en uit te werken tot volwaardige marktproducten. Daarnaast wordt met deze projecten bijgedragen aan kennisontwikkeling op het gebied van warmte, worden er best practices ontwikkeld en komt er hiermee zicht op nieuwe oplossingsrichtingen voor de energietransitie. Zwolle heeft een uitvraag ingediend onder de naam ‘Energiek en cool sporten!’. De opgedane kennis helpt de gemeente bij haar gemeentelijke taak om geschikte bronnen voor het warmtevraagstuk te vinden.

Artikel delen: