Eikelboom hekelt collegebesluit Voorsterweg

Zwolle – De afgelopen week, op 16 januari 2009, hebben de bewoners en ondernemers aan de Voorsterweg van het college in Zwolle een brief ontvangen, waarin het aankondigt dat het college het voornemen heeft om te gaan omnummeren. De reden hiervan is, dat dit in het belang is van de voortgang van de bouw en het naar de mening van B&W logisch is.

Volgens fractievoorzitter Eikelboom van Swollwacht is het voornemen geen voornemen, maar al een besluit. De betrokkenen hebben tot 6 februari as. de tijd om hun “zienswijze” in te sturen. Alleen, zo zegt Eikelboom vrijdag, wordt in de laatste alinea van de brief enige hoop op een vorm inspraak gelijk geëlimineerd, omdat er staat vermeld: “Wij maken u er op attent dat wijziging van straatnaam en / of huisnummer – door verschillende rechterlijke uitsprakenwordt beschouwd als een algemeen aanvaard maatschappelijk risico”. “Daarbij dient het gemeentebestuur wel zorgvuldig te handelen en een redelijke overgangstermijn te hanteren”.

Eikelboom: “Kortom, hebt u zich alweer ingedekt met jurisprudentie en daarmee geeft u de indruk dat het insturen van een zienswijze geen enkele zin heeft. En juist met deze werkwijze heb ik grote problemen. Deze handelswijze waar u alles maar gewoon doorgedrukt is voor mij zeer ongewenst en doet mij helaas denken aan het voormalige Oostblok. Temeer, daar er in eerdere gesprekken met de bewoners / ondernemers niets over dit voornemen is geuit nota bene”.

Er wordt door u met uw voornemen geen enkele rekening gehouden met de gevolgen voor de bewoners in het algemeen en de hier gevestigde ondernemers (ca. 10) in het bijzonder, zegt Eikelboom.

De ondernemers worden nu, zonder dat zij hierom vragen geconfronteerd met inkomstenderving en een onnodige kostenpost, vindt Eikelboom.

Deze kostenpost bestaat uit het volgende:

–         alle aanwezig drukwerk (visitekaartjes, briefpapier, enveloppen etc..etc..) kan worden weggegooid en dient vervangen te worden;

–         reclame op bedrijfswagens moet aangepast worden;

–         reclameborden bij voetbalverenigingen moeten aangepast worden;

–         alle zakenrelaties (leveranciers, klantenbestand, bedrijfsverzekeringen etc.) dienen geïnformeerd te worden;

Eikelboom: “Kortom, is de ondernemer die juist aan het werk wil nu veel tijd (geld) kwijt aan bureaucratische onzin waar hij niet om gevraagd heeft!” De betreffende ambtenaar heeft bij navraag zelfs geantwoord dat er geen budget is voor schadeloosstellingen en dat de betreffende ondernemer maar een “uurtje” per week het komende halve jaar moet vrijmaken om de hieruit vloeiende administratieve rondslomp te regelen. De onnodige kosten zijn voor de ondernemer volgens het credo: “algemeen aanvaard maatschappelijk risico”!

Naar de mening van Eikelboom moet het niet gekker worden, dan het al is. “Er zijn tal van andere oplossingen mogelijk om creatief om te gaan met de gerezen situatie. De huidige nummering kan dan ook intact blijven, wanneer het lang verwachte zorgcomplex van Driezorg en de nieuwe woningen bij de “kop”van de fietsbrug, een andere straatbenaming zouden krijgen of gezien gaan worden als woonerf. Je kunt hier denken aan een toepasselijke benaming als Voorsterhof of Voorstererf. Het heeft dan ook niet zozeer te maken met kunnen maar juist met willen!”

Indien het college niet kiest voor een alternatief. Wil de fractievoorzitter er toch op wijzen, “dat de ondernemers – die gewoon willen en moeten ondernemen in deze tijd van “kredietcrisis” – fatsoenlijk gecompenseerd moeten worden voor de te maken kosten en inkomstenderving voor de tijd, dat men moet verspillen aan bureaucratische onzin”.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom de volgende vragen voor het college:

 1. Bent u met mij van mening, dat wijze waarop gecommuniceerd wordt met de betrokkenen niets te maken heeft met de afgesproken vorm van beginspraak?
 2. Bent u met mij van mening, dat de brief de suggestie wekt – gezien de 5e alinea – dat het geen zin heeft voor de betrokkenen om hun zienswijze te geven, daar deze toch ongegrond wordt verklaard?
 3. Is het niet beter te kijken naar een oplossing (voorstererf / voorsterhof) die tijd en kostenbesparend is?
 4. Is het niet meer dan logisch, dat de ondernemers –indien u het voornemen doorzet – gecompenseerd gaan worden voor de te maken kosten en inkomstenderving? Zo nee, waarom niet?
 5. Wat vindt u van de handelswijze en wijze waarop ondernemers te woord worden gestaan door de betreffende ambtenaar?
 6. Bent u bereid met de ondernemers in gesprek te gaan voor een passende oplossing, betreffende uw voornemen?

Ik zie u reactie en een passende oplossing graag spoedig tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Opvallend dat de partijnaam niet in de kop staat, maar de naam van het opperhoofd. Voorsterweg: Vind het hartstikke mooi geworden-en velen met mij: complimenten gemeente. Blijkbaar is het succes van gebleekte Geert’s retoriek echter ook bij deze club doorgedrongen.

  en doet mij helaas denken aan het voormalige Oostblok

  Zucht!

  Maar duidelijk vind ik het niet, gaat het alleen om Schutte? Die kunnen zichzelf toch uitstekend redden. Zijn er ook verschrikkelijk op vooruit gegaan door alle veranderingen. Als je uit S.hagen komt fietsen, fiets je bijna bij ze binnen. Aangezien er velen die route afleggen…
  Heb ze al gecomplimenteerd met de extra reclame.

  Vind dat Swollwacht zichzelf een beetje neerzet als een combinatie van “de rijdende rechter en Kassa”. Bedoel al die vragen kosten toch ook het één en ander?


  ⚠️ Meld

 2. Die vergelijking met het oostblok slaat nergens op. Ten eerste is dat tijdperk al zo’n 20 jaar verleden tijd en ten tweede tekent het je wel om dergelijke populistische taal te uiten.


  ⚠️ Meld

 3. De raadsfractie van Swollwacht heeft op 22 januari 2009 vragen gesteld over de communicatie en handelswijze van een voornemen voor omnummering van de Voorsterweg.

  Het betreft de volgende vragen:

  1Bent u met mij van mening, dat wijze waarop gecommuniceerd wordt met de betrokkenen niets te maken heeft met de afgesproken vorm van beginspraak?
  2Bent u met mij van mening, dat de brief de suggestie wekt – gezien de 5e alinea – dat het geen zin heeft voor de betrokkenen om hun zienswijze te geven, daar deze toch ongegrond wordt verklaard?
  3Is het niet beter te kijken naar een oplossing (Voorstererf / Voorsterhof) die tijd en kosten-besparend is?
  4Is het niet meer dan logisch, dat de ondernemers – indien u het voornemen doorzet – gecompenseerd gaan worden voor de te maken kosten en inkomstenderving?
  5Wat vindt u van de handelswijze en wijze waarop ondernemers te woord worden gestaan door de betreffende ambtenaar?
  6Bent u bereid met de ondernemers in gesprek te gaan voor een passende oplossing, betreffende uw voornemen?

  Het college beantwoordt deze vragen als volgt:

  1In dit betreffende geval is in eerste instantie een schriftelijk voornemen aan de bewoners gestuurd. Hierin werd een plan tot omnummering van de Voorsterweg bekend gemaakt. Naar aanleiding van de vragen van de Swollwacht-fractie is op 4 maart in een informatieavond gehouden voor alle huidige bewoners. Hiermee is alsnog voldaan aan de afgesproken vorm van beginspraak.
  2Objectief bezien bevat de brief duidelijk een voornemen, een plan tot omnummering van de Voorsterweg. De bewoners worden allemaal in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierover kenbaar te maken. De algemene opmerkingen over het feit dat wijziging van een huisnummer wordt beschouw als een ⤽algemeen aanvaard maatschappelijk risico⤝ kan wellicht de suggestie wekken dat het maken van bezwaar geen zin heeft. De redactie van dit soort brieven zal nader bezien worden door de vakafdeling.
  3Op de informatieavond van 4 maart jongstleden is een alternatief voorstel tot omnummering gepresenteerd.
  4Deze vraag is niet langer relevant, nu de ondernemers door het nieuwe voorstel hun huidige adresaanduiding behouden.
  5De betreffende ambtenaar heeft met de betrokken bewoner willen meedenken over de manier waarop de voorgenomen wijziging verwerkt kon worden binnen zijn bedrijfsadministratie. Het was in elk geval niet zijn bedoeling om de gevolgen van een omnummering te bagatelliseren.
  6Deze vraag is niet langer relevant omdat er op 4 maart jongstleden al een overleg is geweest met de huidige bewoners.

  Burgemeester en wethouders van Zwolle,

  de burgemeester, H.J. Meijer

  de secretaris, O. Dijkstra  ⚠️ Meld

Reageer