Partij voor de Dieren Zwolle wint debat voor kandidaat-raadsleden met onverkiesbare deelnemer - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Partij voor de Dieren Zwolle wint debat voor kandidaat-raadsleden met onverkiesbare deelnemer

Zwolle – De Zwolse kinderraad ging afgelopen woensdag in debat met tien kandidaat-raadsleden. Miroya Reinders van de Partij voor de Dieren kwam als winnaar uit de bus. Ze werd ook benoemd tot erelid van de kinderraad.

Weblog Zwolle ontdekte dat niemand kan stemmen op Reinders. Ze staat niet op de kieslijst van de Partij voor de Dieren Zwolle. De negen andere kandidaat-raadsleden, die allen op de kieslijst staan, waren vooraf niet op de hoogte dat Reinders geen kandidaat-raadslid is. Ook de Stadkamer, de organisator van het debat, verkeerde in de veronderstelling dat Reinders kandidaat was.

Op 23 december 2021 stuurde de Stadkamer de uitnodiging voor het debat naar alle aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen. De brief begint met ‘Beste (toekomstige) raadsleden’. De eerste alinea wordt afgesloten met de zin ‘Durf jij als (toekomstig) raadslid deze uitdaging aan?’ De brief eindigt met: ‘Eén van de (toekomstige) raadsleden ontvangt aan het einde van de bijeenkomst uit handen van de Kinderraad een stempel. Dit stempel staat voor goed en helder kunnen communiceren over wat democratie inhoudt. En wie wil nu niet deze onderscheiding in ontvangst nemen?!’

De Stadkamer ontving vervolgens de aanmeldingen van de tien deelnemende partijen. Er werd niet gecontroleerd of de deelnemers daadwerkelijk op de kieslijst stonden. “We zijn ervan uitgegaan dat iedereen kandidaat was,” zegt Susan van de Wijngaard, woordvoerder van de Stadkamer. “Er is ook geen moment geweest dat we bedacht hebben om het te controleren. We gaan uit van te goeder trouw. Dit is echter wel een les voor ons voor de toekomst. De volgende keer zullen we het zeker anders doen.”

De Partij voor de Dieren laat weten geen vervelende bedoelingen te hebben gehad door Reinders te sturen. “Miroya is een actief lid van de Partij voor de Dieren en onze jongerenorganisatie Pink. Zij wilde niet verkiesbaar zijn maar ze zet zich heel erg voor ons in. Wij hebben er niet bij stilgestaan dat dit enkel voor kandidaat-raadsleden bedoeld was,” aldus Gaby Markandu, woordvoerder namens de PvdD Zwolle. “Miroya is erg begaan met kinderen, dus voor ons was het een logische keuze om haar het debat te laten doen.”

Of Reinders ook zo begaan is met de democratie is de vraag. Ze is ook een kopstuk, zowel lokaal als landelijk, bij klimaatbeweging Extinction Rebellion. De actiegroep stelt op haar website dat ze soms disruptieve acties organiseren omdat burgerlijke ongehoorzaamheid druk zet op de regering en het snel tot verandering leidt.

Terwijl de negen andere kandidaten tijdens hun spreekbeurt van twee minuten zwoegden om in heldere taal aan kinderen uit te leggen wat democratie is koos Reinders een andere weg. Ze begon haar toespraak met een korte zin dat democratie is dat alle stemmen tellen, ook die van kinderen. Vervolgens verwees ze naar tekeningen met ijsberen die gemaakt waren door de leden van de kinderraad. Ze sprak haar tijd vol over een stem geven aan alle dieren. Voor de kinderen bleek haar verhaal het beste verhaal te zijn, waardoor ze het debat won.

Jolan van de Waeter begeleidde de kinderen in de weken voorafgaand aan het debat intensief. Zij zat na afloop van het debat met de kwestie in de maag. Toen zij vernam dat Reinders onverkiesbaar is heeft ze de zeven meisjes, in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar, verteld dat hun winnaar niet in de gemeenteraad kan komen.

Ook bij de andere partijen heersen gemengde gevoelens. Zij verbazen zich vooral over het aannemen van de prijs, het erelidmaatschap van de Zwolse Kinderraad. Dat was een moment geweest voor Reinders of de Partij voor de Dieren om af te zien van de eretitel.

De eretitel heeft verder geen betekenis volgens Susan van de Wijngaard. Voor de Stadkamer is en blijft het eerste debat van de kinderraad een succes. “De kinderen hebben op een betrokken en speelse manier hun stem kunnen laten horen. Dat was en is het belangrijkste uitgangspunt van dit project geweest,” aldus Van de Wijngaard. “De Zwolse politici zijn zich er nu hopelijk meer van bewust dat binnen de koers die een gemeente wil varen rekening gehouden moet worden met de behoeftes van jong en oud.”

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.