Start Nationale Viering van de Bevrijding in Zwolle

Zwolle – Elk jaar organiseert een andere provincie de Start Nationale Viering van de Bevrijding, in 2009 is dat de provincie Overijssel. Het programma op de ochtend van 5 mei 2009 wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in samenwerking met de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en het Bevrijdingsfestival Overijssel.

Het ochtendprogramma van 5 mei is het scharniermoment tussen de herdenking op 4 mei en het uitbundige feest op de Bevrijdingsfestivals. Het accent van 5 mei is na 1995 verschoven van bevrijding (terugkijken) naar vrijheid (vooruitkijken). Op deze dag staan we samen stil bij de betekenis en het belang van vrijheid, grondrechten en democratie. Het programma begint met de 5-meilezing. Deze lezing is een moment van bezinning op de kwetsbaarheid van de vrijheid in Nederland en daarbuiten. In voorgaande jaren gaven onder meer Z.K.H. de Prins van Oranje en Ruud Lubbers deze lezing. Dit jaar in Zwolle zal dat waarschijnlijk minister president J.P. Balkenende zijn. Andere vaste onderdelen van de 5 mei ochtend zijn de presentaties van provinciale projecten en culturele optredens. Het bevrijdingsvuur wordt jaarlijks op bijzondere wijze ontstoken. Dit is de officiële start van de Dag van de Vrijheid in het hele land.

Het Nationaal Comité en het V-fonds organiseren een wedstrijd waarbij studenten een column of filmpje kunnen insturen. Daarin kunnen ze hun mening geven over het jaarthema voor 4 en 5 mei 2009: ‘vrijheid en identiteit’. Ze kunnen hiermee verschillende prijzen winnen, waaronder een reis naar Berlijn.

Ben jij student aan Saxion Hogescholen, Windesheim of Universiteit Twente? Schrijf een column of maak een filmpje waarbij je ingaat op het jaarthema ‘vrijheid en identiteit’ en stuur het in voor 27 februari 2009. Als jouw column of filmpje bij de drie beste van jouw school hoort, mag je je eigen creatie presenteren tijdens een groot debat bij Saxion, Windesheim of Universiteit Twente. Houd deze site in de gaten voor meer informatie over de debatten.

Wat kan je winnen?
De drie beste inzendingen van de provincie Overijssel winnen daarnaast een reis naar Berlijn. En je dingt mee naar de hoogste eer: het presenteren van jouw column of film tijdens de Start Nationale Viering van de Bevrijding in het provinciehuis in Zwolle op 5 mei, in aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders. Daar krijg je ook de speciale V-prijs uitgereikt. Dit beeldje is een jaarlijkse prijs van het V-fonds en wordt uitgereikt aan de jongere die zijn of haar visie op vrijheid het beste heeft verwoord.

Vrijheid en identiteit
In je column of filmpje kun je ingaan op een van de onderstaande vragen.

 Mijn identiteit en vrijheid: ben ik vrij om te zijn wie ik ben?

Onze identiteit en vrijheid: is een gedeelde identiteit een voorwaarde voor een vrije samenleving?Bedreigen globalisering en de rol van massamedia de verschillende identiteiten in de wereld?

Je kunt je bijdrage voor 27 februari inleveren bij je eigen school:

·   vrijheid@Saxion.nl

·   vrijheid@windesheim.nl

·   vrijheid@utwente.nl

Dichter bij 4 mei is een poëziewedstrijd voor jongeren, die elk jaar in een andere provincie wordt gehouden. Dit jaar is dat de provincie Overijssel. De jongeren kunnen een gedicht maken over het thema herdenken en vieren. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Nationaal Comité.

De Viering van de Bevrijding op 5 mei begint met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Dit vuur brandt in een speciaal ontworpen fakkel op alle dertien Bevrijdingsfestivals. In de startprovincie Overijssel zal een prominente Nederlander het vuur ontsteken. Hierna beginnen in het hele land de verschillende festiviteiten.

Wageningen
Sinds 1948 brandt het bevrijdingsvuur als eeuwige vlam in Wageningen. Ieder jaar op het moment dat 4 mei overgaat op 5 mei, om middernacht, wordt voor Hotel de Wereld het Bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur markeert de overgang van herdenken naar vieren. Vervolgens brengen sporters het vuur als een ‘lopend vuur’ naar andere provincies en gemeenten in Nederland gebracht, waaronder Overijssel.

Het vuur komt oorspronkelijk uit Bayeux in Frankrijk, waar het brandt ter ere van de soldaten die daar op D-Day aan land zijn gegaan om Europa te bevrijden. Eens in de 5 jaar wordt het vuur opnieuw naar Wageningen gebracht vanuit Bayeux.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer