Dieze-Oost gaat ook zonder subsidie Rijk door met plannen aardgasvrije wijk

Dieze-Oost gaat ook zonder subsidie Rijk door met plannen aardgasvrije wijk

Minister Hugo de Jonge heeft vorige week Dieze-Oost niet aangewezen als een van de 14 nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken (Programma Aardgasvrije Wijken) in Nederland. Een teleurstelling, omdat er geen zicht is op extra geld vanuit het Rijk.

Er werd al wel rekening gehouden met een afwijzing en het is zeker geen reden om te stoppen met de verduurzaming van de buurt. Integendeel, het werk dat voor de PAW-aanvraag gedaan moest worden, heeft de plannenmakerij versneld. De tijd die lag tussen aanvraag en beoordeling is goed benut en daarom ligt er al een alternatief plan klaar om Dieze-Oost van het gas af te krijgen.

Beoordeling van de commissie
In totaal waren er 47 inzendingen voor de 3e ronde PAW. De beoordelingscommissie van de aanvragen was op veel onderdelen positief over de Zwolse inzending ‘Dieze deelt warmte’:

Vanwege het voorstel dat een lokale coöperatie de rol op zich neemt als producent en leverancier.
De gedachte om de Zwolse warmteketen verder te ontwikkelen, waarbij de buurt wordt aangesloten op andere wijken die op een warmtenet via geothermie verwarmd gaan worden en de technische oplossing voor zonnethermie met opslag in WKO (Warmte Koude Opslag).
De haalbaarheid van de plannen.

De commissie was echter niet overtuigd of er genoeg commitment is vanuit financiers en bewoners. Een nadere financiële onderbouwing is nodig, net als een uitwerking van het werken met een lokale coöperatie, concludeert de commissie. Ook speelde mee dat de gekozen energietechniek voor Dieze-Oost in de twee vorige PAW-rondes al een aantal keren gehonoreerd is.

Alternatief plan

In het alternatieve plan dat in de tussentijd ontwikkeld is, zijn alle onderdelen verder uitgewerkt. Daarbij beperkt het plan zich niet langer tot energie, maar zijn verbindingen gelegd met wonen, water, openbare ruimte en klimaatadaptatie.

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de afwijzing”, zegt wethouder Monique Schuttenbeld, “maar Zwolle heeft met Berkum Energie Neutraal al een nationale proeftuin en ik ben trots op het alternatieve plan voor Dieze-Oost waarbij sterke relaties liggen met andere duurzaamheidsthema’s. De urgentie om nog sneller van het gas af te gaan is de afgelopen weken alleen maar gegroeid.”

Met dit plan wordt nu verdergegaan. De gemeente Zwolle bekijkt samen met de makers van het plan wat daarvoor nodig is.

Artikel delen: