Vlnr: Robin Effing (voorzitter), Robert Helder, Annelien Schuldink, Gary Antonius, Saar van der Spek en wethouder Michiel van Willigen - Foto: Gemeente Zwolle
Vlnr: Robin Effing (voorzitter), Robert Helder, Annelien Schuldink, Gary Antonius, Saar van der Spek en wethouder Michiel van Willigen
Foto: Gemeente Zwolle

Commissie voor ethische vragen bij gebruik nieuwe digitale technologieën

Zwolle – Een groep onafhankelijke professionals gaat met de gemeente Zwolle meedenken over ethische vragen bij digitale technologieën en dataverwerking. Maandag werd hiervoor een Ethische Commissie aangesteld door wethouder Michiel van Willigen.

De Ethische Commissie is een groep professionals, bestaande uit vijf leden van buiten de gemeentelijke organisatie, die het bestuur en de ambtelijke organisatie helpen om kennis en bewustwording te vergroten over de ethische kant van gebruik van data en nieuwe technologieën.

Het gaat om de volgende personen:

  • Robin Effing (voorzitter) Universitair Docent Business Information Systems bij de vakgroep High-Tech Business & Entrepeneurship/Universiteit Twente
  • Gary Antonius, Business Development Global Baat Medical BV
  • Robert Helder, Docent aan Universiteit Utrecht, jurist en doctor of Philosophy
  • Annelien Schuldink, Advocaat Dommerholt Advocaten
  • Saar van der Spek, Trendstrateeg/toekomstverkenner/stadmaker

Bij het werken aan de opgaven van de stad maakt de gemeente steeds slimmer gebruik van data en nieuwe technologieën. Gemeente Zwolle: “Maar de vraag rijst ook: willen we echt alle mogelijkheden benutten? Wat vinden wij fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? De discussie hierover is ingewikkeld, omdat veel belangen moeten worden afgewogen. Bovendien zijn er geen kaders voor (digitale) ethiek beschikbaar, we moeten zelf als organisatie keuzes maken.”

Met de oprichting van de Ethische commissie wil de gemeente input krijgen voor het maken van goede afwegingen rond digitalisering. “Hoe willen we als gemeente met onze burgers en partners in de stad omgaan in relatie tot data- en technologie gebruik?” Tot nu toe is er nog onvoldoende of impliciet aandacht hieraan besteed bij digitale innovaties, aldus gemeente Zwolle.

De Ethische Commissie is een klankbord en kennisplatform voor de gemeente en gaat ook reflecteren op moreel-ethische vragen die spelen rondom digitale innovaties in Zwolle. De samenstelling van de Ethische Commissie is gebaseerd op een profiel dat door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld bij het besluit tot de oprichting van een Ethische Commissie.

Leden van de Ethische Commissie zijn op persoonlijke titel lid. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Zwolle. Leden zijn voor twee jaar lid, met de mogelijkheid om daarna de termijn met nog twee jaar te verlengen.

Artikel delen: