Pleegzorg tekent overeenkomst

Zwolle – Trias Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg Overijssel ondertekenden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Pleegzorg. De overeenkomst is een gedetailleerde beschrijving van de organisatie rondom pleegzorg. De Pleegzorgovereenkomst sluit aan op bestaande afspraken tussen BJzO en Trias Jeugdhulp.

Aanleiding voor het vernieuwen van de overeenkomst is de wens om afspraken tussen BJzO en Trias Jeugdhulp duidelijker vast te leggen. Cliënten, ouders, pleegouders maar ook medewerkers van beide organisaties weten daardoor precies wie verantwoordelijk is en waarvoor in welke situatie.

De essentie van de nieuwe afspraken is, dat een casemanager van BJzO leiding geeft aan een veranderingsproces dat tot doel heeft de situatie van de jongeren te verbeteren. Trias Jeugdhulp is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke plaatsing van de jeugdige in een pleeggezin en voor de begeleiding van dat pleeggezin. 

De samenwerkingsovereenkomst bevat daarnaast alle overige afspraken met betrekking tot afstemming, taakverdeling en informatieoverdracht tussen Trias Jeugdhulp en BJzO.  Namens Trias Jeugdhulp ondertekende bestuurder Fokko Witteveen en namens BJzO nam bestuurder Martin Dirksen de pen ter hand.

 

Artikel delen:

Reageer