Zwolle onderwijsstad – kennisstad

Zwolle – De voorlopige visienotitie ´Zwolle kennisstad´ is vastgesteld door burgemeester en wethouders. In het stuk staan de ambities voor het hoger onderwijs voor de komende jaren beschreven; ambities die samen met de hogescholen, bedrijven, gemeenteraad en verschillende instellingen worden uitgewerkt tot een definitieve visie en een activiteitenplan.  Wethouder Martin Knol van onderwijs: ´De kwaliteit van het Zwolse onderwijs is bovengemiddeld. Er is veel kennis en expertise aanwezig bij het hoger onderwijs. Deze moet niet alleen ingezet worden binnen de onderwijsinstellingen zelf, maar ook voor de verdere ontwikkeling van Zwolle.´ 

Onderwijsinstellingen leiden de toekomstige werknemers en inwoners van Zwolle op en spelen daarnaast een belangrijke rol in de ontwikkeling van Zwolle, het maatschappelijke en culturele leven. Daarnaast zijn ze van groot belang voor de economie, arbeid en werkgelegenheid. Studenten kiezen na afronding van hun studie voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt. Om die redenen vormen de scholen een belangrijke schakel tussen het onderwijs en ondernemers, de overheid en de overige partners in de stad.

De kennis en expertise binnen het onderwijs moet volgens de wethouder gedeeld worden met het bedrijfsleven, de overheid en overige instellingen in Zwolle, en daarmee wordt niet alleen de onderlinge samenwerking versterkt. Martin Knol: ´Er is ook veel kennis en expertise aanwezig bij de verschillende partners in de stad. Dat moeten we optimaal benutten en bundelen. Deze gezamenlijke inzet om kennis te delen en te ontwikkelen, moet er toe leiden dat Zwolle zichzelf op de kaart zet als leer-, woon- en werkstad en vervolgens tot kennisstad.´ 

De ambities zijn dan ook vertaald naar drie programmalijnen: leren, leven en werken. Nadat de voorlopige visienotitie ter informatie is voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt de notitie in een stadsgesprek besproken met de raad, het bedrijfsleven, hogescholen en andere instellingen. Dat moet leiden tot een definitieve visie en een vertaling van de ambities in een activiteitenplan.

Artikel delen:

Reageer