Ideeënmakelaar biedt ondersteuning goede ideeën

Zwolle – Na vier maanden heeft ideeënmakelaar Annemiek de Wolf al 43 ideeën uit de stad kunnen begeleiden. Er zijn met name veel ideeën aangemeld die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk. De ideeënmakelaar ondersteunt initiatiefnemers bij de uitvoering van hun ideeën, door mee te denken over onder andere organisatie, communicatie, financiën en netwerken. 

Van de 43 projecten worden er momenteel nog 25 begeleid. Van de resterende 18 zijn er 2 op initiatief van de idee-eigenaren gestopt, er zijn 5 idee-eigenaren doorverwezen naar andere contactpersonen en de overige 11 projecten zijn zelfstandig verder gegaan. De rol van de ideeënmakelaar is het meedenken over ideeën van initiatiefnemers en hen helpen aansluiting te vinden bij andere personen of organisaties, waardoor het idee en nog grotere kans van slagen krijgt. De ideeënmakelaar neemt de ideeën niet over, maar probeert door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen initiatieven vanuit de stad zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze verbindingen leveren bijvoorbeeld meer draagvlak en professionaliteit op en meer toegang tot middelen.  

Zwollenaren met ideeën om de stad mooier, socialer, cultureler of duurzamer te maken kunnen een email sturen naar ideeënmakelaar Annemiek de Wolf, a.de.wolf@zwolle.nl of bellen met 038-4982718. Elke vrijdag houdt ze bovendien van 10.00-14.00 uur een inloopspreekuur in het gemeentelijk informatiecentrum, Grote Kerkplein 15.

Artikel delen:

Reageer