Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet na het succes van vorig jaar de controle op de ‘gele percelen’ voort. Dit zijn percelen die worden bespoten met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Na bespuiting met glyfosaat, dat onder de merknaam Roundup wordt verkocht, kleuren deze percelen geel of oranje. Tot en met mei voert het waterschap de controles gericht uit. In 2021 controleerde het waterschap 305 percelen. “De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden. Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn vijftig waarschuwingen en drie boeterapporten afgegeven. In die gevallen was het sloottalud bespoten en geel verkleurd,” laat toezichthouder René Gerritsen weten.

In de landbouw wordt Roundup vaak gebruikt voor het doodspuiten van grasland of van een vanggewas. Om daarna weer een nieuw gewas te kunnen telen. Het waterschap wil graag voorkomen dat de stof glyfosaat in het water terechtkomt. “Voor dit jaar hopen we dat de naleving nóg hoger wordt. Dat doen we door aandacht te blijven schenken aan dit onderwerp en te blijven controleren,” laat Gerritsen weten.

De teeltvrije zone helpt daar een handje bij en zorgt ervoor dat er tussen het perceel en het water letterlijk een strook teeltvrij land is, aldus WDODelta. “Binnen deze strook mag niet worden gespoten en bemest. Dit zorgt ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de sloten terecht komt.” WDODelta voert deze controles op de teeltvrije zone uit om het waterleven en de kwaliteit van het water in de sloten te beschermen.

Artikel delen: