Bedrijfsleven wil verbreding A28 in 2011

Zwolle – De A28 is de belangrijkste verkeersader voor het noorden en oosten van Nederland, maar tussen de knooppunten Hattemerbroek en Lankhorst staan het personen- en vrachtvervoer dagelijks stil. Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks vele miljoenen. De geplande verbreding voor de A28 zal echter pas eind 2012 gereed zijn. Het bedrijfsleven dringt dan ook aan op spoed bij verkeersminister Camiel Eurlings én de Tweede Kamer: De verbreding van de A28 kan en moet medio 2011 gereed zijn.


Knooppunt Lankhorst. Foto: Rijkswaterstaat.

Het ontwerp tracébesluit voor verbreding van de A28 ligt op dit moment ter inzage bij Rijkswaterstaat. Het bedrijfsleven juicht de plannen van harte toe. De Kamer van Koophandel Oost Nederland, VNO-NCW Midden, MKB Oost, TLN en EVO hebben gezamenlijk een inspraakreactie opgesteld en zullen deze in ludieke vorm op maandag 2 februari aanbieden aan een delegatie van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Deze bestaat uit Han ten Broeke (VVD en vicecommissievoorzitter), Eddy van Hijum (CDA) en Anja Timmer (PvdA).

Racen in de file

Om de Tweede Kamerleden het belang van goede doorstroming op de A28 duidelijk te maken, gaan zij samen met (bestuurlijke) vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, provincies en gemeenten rond het traject, proberen door de avondspits te komen. In een speciale bus van de firma Kwibus Funbus, met opschrift ‘A28 Filevrij’, spelen de Kamerleden een autoracespel op de Wii om te ervaren waar het bedrijfsleven dagelijks mee te maken heeft: zo hard mogelijk rijden, terwijl je stilstaat.

Nadat de bus zich door de file heeft geworsteld, zal de officiële overhandiging van de inspraakreactie van het bedrijfsleven plaatsvinden in hotel-restaurant De Koperen Hoogte.

Bijlage:

Het knooppunt Lankhorst verbindt de A28 uit Groningen en de A32 uit Leeuwarden. Daarmee is het knooppunt een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Maar ook een zwakke schakel. Het verkeer stagneert hier dagelijks. Lange files zijn het gevolg. Terwijl een vlotte verbinding juist van groot belang is voor de noordelijke economie. Met het stagneren van het verkeer is ook de veiligheid van het knooppunt in het geding. Voldoende reden om het knooppunt grondig aan te pakken.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarom na overleg met de bestuurders van Noord- en Oost-Nederland besloten om het huidige knooppunt Lankhorst om te bouwen tot een volwaardig knooppunt. Deze ombouw bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De aanleg van nieuwe verbindingswegen tussen de A28 (Hoogeveen) en de A32 (Steenwijk/Leeuwarden).
 • Het verleggen van de bestaande aansluitingen tussen de A28 en de A32.
 • Het aanbrengen van zogenaamde weefvakken, voor in- en uitvoegend verkeer.
 • Het realiseren van twee extra rijstroken voor het invoegen vanaf de A32 vanuit het noorden op de A28 richting Zwolle.
 • Op knooppunt Lankhorst zal de maximumsnelheid op de verbindingslussen verlaagd worden naar 50 kilometer per uur.
 • Het aanbrengen van stil asfalt (tweelaags zeer open asfalt beton (zoab)) en de aanleg van een geluidswal.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Hopelijk wordt het project niet nog eens vertraagd… Ik hoop eigenlijk wel dat ze die smalle plusstroken in Zwolle zelf ook nog een keer gaan ombouwen tot reguliere rijstroken. Die dingen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, maar ondertussen zijn er alweer plekken waar ze al 15 jaar liggen (bij Utrecht bijvoorbeeld).


  ⚠️ Meld

 2. Mondeling vragen van VVD Zwolle voor raadsvergadering op 2 februari 2009:

  Vertegenwoordigers van ondernemers uit de regio Zwolle, zoals de Kamer vvan Koophandel, VNO NCW, MKB Oost Nederland en de vervoerdersorganisaties EVO en TLN hebben vandaag de inspraakreactie op het ontwerptracé ??verbreding A28 Zwolle Meppel?? aangeboden aan een delegatie van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Met deze inspraakreactie maken de organisaties uit de regio Zwolle duidelijk dat zij voorstander zijn van het verbreden van het tracé tussen Zwolle en Meppel naar 2 * 3 rijstroken.

  Daarnaast roepen de ondernemers tot snelheid. De A28 is een belangrijke economische transportader voor Zwolle en het Noorden van Nederland. Daarom moet de verbreding van de A28 zo snel als mogelijk worden aangepakt om de huidige fileproblematiek op deze weg op te lossen. De ondernemers dringen aan op versnellen van de aanleg zodat al in 2011 de nieuwe verbrede A28 in gebruik kan worden genomen. OM bij te dragen aan de versnelling roepen de ondernemers op tot samenwerking tussen overheden, zodat tijdens de aanleg de werkzaamheden aan andere wegen goed op elkaar worden afgestemd om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen.

  De VVD Zwolle wil graag de inspraakreactie overhandigen aan de wethouder verkeer en heeft hierover de volgende vragen:

  1.Op welke manier ondersteunt de wethouder de inspraakreactie van de ondernemers;
  2.Op welke manier kan Zwolle een bijdrage leveren aan de versnelling van het aanleggen van de verbrede A28;
  3.Heeft u daar al actie op ondernomen;
  4.Op welke manier zorgt de wethouder ervoor dat de werkzaamheden aan het lokale wegennet in Zwolle op een goede manier afgestemd worden met de aanpassingen aan de A28.

  VVD Zwolle
  René de Heer


  ⚠️ Meld

 3. Komt dat even goed uit René, kun je die vragen gelijk aan je partijgenoot Han ten Broeke meegeven die morgen langskomt.
  Je schrijft het al

  Vertegenwoordigers van ondernemers uit de regio Zwolle, zoals de Kamer vvan Koophandel, VNO NCW, MKB Oost Nederland en de vervoerdersorganisaties EVO en TLN hebben vandaag de inspraakreactie op het ontwerptracé ??verbreding A28 Zwolle Meppel?? aangeboden aan een delegatie van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat.

  Overzichtsbevorderend lijkt me, als dezelfde vragen op het bordje van de wethouder en van de vaste kamercommissie liggen. Begrijp echter nog niet wie de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft, Camiel lijkt me? Heeft de wethouder er eigenlijk nog wel iets over te zeggen? En de wethouders van omliggende gemeenten?


  ⚠️ Meld

Reageer