Groene Prijs 2008 voor Chris Gouma

Zwolle – De Groene Prijs 2008 werd donderdag 29 januari 2008  aan Chris Gouma uitgereikt door Rana Berends, Aysenur Ekici en Michiel van Harten (raadsleden GroenLinks-De groenen Zwolle). De uitreiking was in het multifunctioneel centrum De Bolder in de Aa-landen.

 

Chris Gouma verdient de Groene Prijs 2008 omdat hij zich midden jaren 80 verantwoordelijk voelde om de gemeente Zwolle te wijzen op ernstige vervuiling van de Willemsvaart, ondermeer veroorzaakt door de NS, waar hij als machinist werkzaam was. Het werd een omslagpunt voor de gemeente Zwolle om zorgvuldiger om te gaan met het milieu. Hoewel het melden van de vervuiling sporen zou nalaten in zijn persoonlijke leven, deed hij dit vanuit zijn opvatting dat dit zijn plicht was: “Wat moet dat moet.” In 2008 trad de heer Gouma opnieuw naar buiten, deze keer om de gemeente te waarschuwen tegen dezelfde gevaarlijke stoffen in de voormalige vuilstort Westerveld en liet de Stentor hem aan het woord over beide kwesties.

Uit het juryrapport:

Er was dan wel een vergunning afgegeven door de gemeente, toch kon het nooit gezond zijn wat er gebeurde. Het lukte niet om via de bedrijven zelf de vervuiling te stoppen. Vandaar dat onder aanvoering van Gouma enkele NS medewerkers de Zwolse politiek ging informeren. Toen kwam het balletje aan het rollen.

De krant meldt op 21 februari 1985: “De gemeente Zwolle gaat opheldering vragen bij NS over verontreiniging oppervlaktewater bij het Zwolse NS emplacement. De zaak werd aanhangig gemaakt bij commissie sport, volksgezondheid en milieu, door zwolse personeelsleden van NS. Aanleiding: een onderzoek van Overleg Orgaan Rayon Zwolle naar de vervuilingsgraad. Met name de hoeveelheid oxaalzuur was reden de leden van de commissie van hun ongerustheid in kennis te brengen.

Vervolgens verschenen er nadere onderzoeken en reacties. ”Het is goed mis,” aldus C. Anbeek van provinciale waterstaat. In juni 1988 zijn er ten slotte plannen voor de sanering die in totaal 40 miljoen gulden moeten gaan kosten.

De Willemsvaart is uiteindelijk gesaneerd. Toch heeft Zwolle nog wat erfenissen van de vervuiling uit die tijd. Zo is er gif doorgelekt naar het Engelse werk en maakt Gouma zich zorgen over voormalige vuilstort Westerveld, waar soortgelijk gif ligt opgeslagen. 

Chris Gouma eindigde zijn dankwoord met de volgende woorden: “Toch wil ik nog een vraag stellen en een verzoek neerleggen betreffende de huidige situatieop Westerveld. Het is bestemd en gericht aan de verantwoordelijke mensen van de gemeente Zwolle.

Als de gevreesde lekkage op Westerveld zich daadwerkelijk aandient dan hebben we weinig tijd om een plan van aanpak te maken. Heeft de gemeente Zwolle inmiddels een scenario uit voorzorg klaarliggen?

De recente geschiedenis leert ons dat de tijd om de waterwinningsputten in het Engelse Werk te sluiten zeer kort is!  En dan nog dit: Noem Westerveld a.u.b. geen natuurgebied. Een stiltegebied is het zeker en met een vleugje wind, helemaal ideaal. In een stiltegebied kun je tot rust komen en daar hebben we een groot gebrek aan. Veranderingen komen niet als we blijven wachten. Veranderingen komen als we dat willen.

En ik wil waakzaamheid en morele steun, om ons mooie gebied de polder Langeholte zo te besturen dat we blijvend daarvan kunnen genieten.”

Achtergronden:

De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de gemeente Zwolle erkend. Hij wordt uitgereikt aan personen, organisaties of bedrijven die zich bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van natuur en milieu én die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichter bij brengen van een mens- en natuurvriendelijke samenleving. De prijs bestaat uit een ingelijst certificaat, een pakket passende ecologische producten gesponsord door Haiko Natuurvoeding. Maar natuurlijk vooral heel veel erkenning. De prijs, oorspronkelijk ingesteld door De Groenen afdeling Zwolle, wordt toegekend door de politieke combinatie GroenLinks/De Groenen. 

Dit is de dertiende keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar was de winnaar Ank Pot (natuurfoto’s).  Eerdere winnaars waren Henk van Blitterswijk (millieuvriendelijk tuinieren), ing. Willem Breemer (Zwolle Groenstad),  Anninga (Beeldenpark Anningahof), Angelique Kraandijk (Villa Tovertoren, 2003),  Eddy te Rietstap (eigenaar Cycloon Fietskoeriers, 2002, inmiddels koerier van de gemeente Zwolle), Gerard Mostert (voorzitter Stichting Milieuraad Zwolle, 2001), Henk Huppelschoten (Splinter Natuurlijk Wonen, 2000),  Harry Pierik (stadstuin, 1999), Ton Hofstede (milieuvriendelijke kapper, 1998), Rijwielhandel De Wolwever (1997),  en Jaap Mikkers (Afvalmuseum, 1996). 

Artikel delen:

Reageer