Intentieverklaring tot realiseren passend onderwijs

Zwolle – SWV De Brug, ROC Menso Alting en Educatieve Academie gaan samen voor passend onderwijs. In het kader van een gezamenlijke ambitie tot het realiseren van passend onderwijs werd op 29 januari een intentieverklaring getekend door Gert van Tol, directeur samenwerkingsverband De Brug, Pim Hulsman, directeur ROC Menso Alting Zwolle en Suzan Koning, directeur Educatieve Academie van de GH.

Deze samenwerking wil men onder meer laten resulteren in goed opgeleide onderwijsassistenten en leerkrachten, die gericht op een brede leerling-zorg ondersteunend kunnen werken in gespecialiseerde teams. Een model van co-teaching wordt uitgewerkt om zo samen verantwoordelijkheid te dragen voor de leeromgeving van het kind. Passend onderwijs wordt door de drie partners als ‘de uitdaging voor het onderwijs in de komende decennia’ gezien: een veranderde inrichting van het onderwijssysteem, waardoor minder kinderen op speciale scholen terechtkomen en tegelijk dezelfde kwalitatief hoogstaande specialistische zorg op de reguliere basisschool in de buurt kunnen krijgen.

Door het dichter bij elkaar brengen van de theoretische- en praktische kennis die er bij de partners is op dit gebied (in opleiding, adviesdienstverlening en schoolpraktijk) wil men komen tot meer kennis met betrekking tot handelingsgericht werken maar ook praktische kennis kunnen ontwikkelen met betrekking tot het omgaan met leerlingen met beperkingen en daaruit afgeleide aangepaste onderwijsbehoeften.

Tevens willen de drie partners een bezinning starten, die Passend Onderwijs vanuit hun gezamenlijke christelijke identiteit onderbouwt en draagt. De krachtenbundeling en samenwerking krijgt allereerst vorm in een gezamenlijke projectstructuur.

Artikel delen:

Reageer