Plastic afval - Foto: Pixabay
Plastic afval
Foto: Pixabay

Regelingen voor Zwollenaren met extra restafval

Zwolle – De gemeente Zwolle voert in 2023 het tarief op restafval in. Hiermee wil de gemeente Zwollenaren aanmoedigen om hun afval nog beter te scheiden.

De gemeente maakt bekend dat voor inwoners die buiten hun eigen invloed extra restafval hebben, er extra regelingen komen. Het college heeft hier deze week mee ingestemd, zodat betreffende huishoudens niet te veel gaan betalen.

De gemeente houdt bij het afvalbeleid rekening met bijzondere omstandigheden. Er zijn huishoudens die bijvoorbeeld extra restafval hebben door een medische aandoening, of omdat zij veel luiers of incontinentiemateriaal gebruiken. Deze groepen inwoners wil de gemeente tegemoet komen. Ook komt er een regeling voor mensen met een kleine beurs, inwoners die niet in staat zijn zelf al hun afval weg te brengen en Zwollenaren die helpen met het opruimen van zwerfafval of die een afvalbak geadopteerd hebben.

Regelingen bij het nieuwe afvalbeleid:

  • Minima die voldoen aan de gestelde criteria krijgen net als nu volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.
  • Inwoners met luiers of incontinentiemateriaal kunnen dit materiaal gratis gescheiden inleveren. Hiervoor komen speciale verzamelcontainers in de wijken. De verzamelcontainers kunnen straks met de ROVA-pas worden geopend.
  • Chronisch zieke inwoners die medisch afval hebben dat niet kan worden ingeleverd bij de apotheek, kunnen dit bij de afvalcoach van de gemeente melden. Die kijkt dan of mensen in aanmerking komen voor een haalservice door ROVA, waarbij het afval gratis wordt opgehaald.
  • Afvalbakadoptanten en zwerfvuilruimers krijgen van de gemeente een extra pasje dat toegang geeft tot ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunnen zij het opgeruimde zwerfvuil gratis in weggooien.

Inwoners die vragen hebben over hun afvalscheiding, kunnen terecht bij de afvalcoaches. Zij ondersteunen mensen bij het verbeteren van de afvalscheiding en kijken wat de beste oplossing is voor hun afval- en grondstofinzameling. De afvalcoaches zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente en via afvalengrondstoffen@zwolle.nl

De gemeente Zwolle licht het nieuwe afvalbeleid toe: “Restafval zit nog vol grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Dit lukt alleen als we afval goed scheiden. Dat betekent bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart inleveren. Maar ook plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) en glas en textiel scheiden van restafval. Zo zorgen we er samen voor dat de afvalberg in Zwolle kleiner wordt. Wanneer er minder restafval overblijft om te verbranden, is dat beter voor het milieu en het scheelt fors in de kosten.”

Dit jaar is een overgangsjaar. De gemeente en ROVA gebruiken 2022 om ervoor te zorgen dat iedereen in Zwolle z’n afval kán scheiden. Ook mensen in appartementen en in buurten met smalle straten, waar geen ruimte is voor containers bij huis. Hier krijgen inwoners bijvoorbeeld pmd-zakken, een gft-emmer of gezamenlijke gft- of pmd-containers.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Heeft men zich wel gerealiseerd dat een verzamelpunt een groot probledm kan zijn voor mensen die zo wie zo moeite hebben met het dragen van een luier en dit zeker niet duidelijk willen maken bij zo’n verzamelpunt. En de eventuele stank bij het in huis bewaren en omdat te voorkomen de extra plastic verpakking die dat weet met zich meebrengt!
    gemodereerd

Reacties zijn gesloten.