Spoeddebat over behandeling amendementen

Zwolle – De fracties van VVD, Swollwacht, SP en D66 willen voor a.s. maandag een spoeddebat aanvragen over de wijze waarop is omgegaan met een amendement van de raad over de Nationale Boomfeestdag. Op 14 november jl. heeft de raad dit amendement aangenomen. Gevolg van dit amendement was dat de incidentele bestedingsruimte met 60.000 euro werd vergroot. De totale kosten voor de boomfeestdag zijn 150.000 euro.

Het amendement kent duidelijke overwegingen. Zo is aangegeven dat er voor het planten van bomen geen Nationale feestdag nodig is (en dus geen extra geld). Het planten van bomen valt immers binnen het bestaande beleid. Daarnaast is aangegeven dat de maatschappelijke effecten van deze feestdag minimaal worden geacht. Het amendement laat dus niets aan duidelijkheid te wensen over. Het was in november glashelder wat de raad wilde: geen kosten maken voor de nationale boomfeestdag. Desondanks is geen uitvoering hieraan gegeven, zeggen de partijen vrijdag. “Het blijkt nu zelfs dat ondanks het amendement is gewerkt aan de voorbereidingen voor de boomfeestdag en dat dus kosten zijn gemaakt. Dit zonder dat de raad daarover is geïnformeerd, laat staan toestemming daarvoor heeft gegeven”.

Vervolg brief:

Wethouder Kenkhuis geeft nu in een brief aan dat het een bevoegdheid van het college is. Hij stuurde daarom kort voor de vergadering geen voorstel maar een brief ter kennisgeving met het verzoek om het even aan de agenda toe te voegen. Hij vroeg om een reactie op de vraag of wel of niet aan het amendement gehoor moest worden gegeven. Dat wekt verbazing. Een dergelijke vraag hoeft niet te worden gesteld, tenzij er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie of gewijzigde omstandigheden. Daarvan is in dit geval absoluut geen sprake.

Het voorstel in een brief luidt om de benodigde 150.000 te dekken uit een exploitatie en uit het budget voor groen waarvoor op een later moment voorstellen komen. Er is reden genoeg voor een pittige discussie over de vraag of het via de exploitatie moet worden gefinancierd en in hoeverre budget beschikbaar voor groen moet worden ingezet voor een feestdag. Daarom is het ook afgelopen maandag tot een discussie daarover gekomen. De meer principiële vraag hoe wordt omgegaan met een amendement van de raad en de betekenis daarvan voor de positie van de raad is niet aan de orde geweest.

Daarom willen bovengenoemde fracties een debat. De vraag die daarbij leidend is, is of de raad mag verwachten dat haar besluiten door het college worden gerespecteerd en wat de raad moet doen als dat niet het geval is om imagoschade of verlies aan gezag te voorkomen.  

P. van Dijk                

F. Eikelboom               

T. Siderius                       

J.J. Zelle   

             

Artikel delen:

Reageer