Rechter oordeelt: “Berisping docent Ambelt passender dan ontslag na fysiek incident met leerling” - Foto: Rechtspraak
Foto: Rechtspraak

Rechter oordeelt: “Berisping docent Ambelt passender dan ontslag na fysiek incident met leerling”

Zwolle – De rechtbank Zwolle heeft op 5 april uitspraak gedaan in een op 8 maart gevoerde civiele rechtszaak. Hierin vroeg Stichting OOZ toestemming voor ontslag aan voor één van de docenten. De docent zou een leerling van De Ambelt een corrigerende tik hebben gegeven. De rechtbank zag echter onvoldoende gronden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Juist vandaag kwam de publicatie openbaar op www.rechtspraak.nl, de dag waarop De Ambelt publiekelijk excuses maakt voor wangedrag op de school in de jaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig. Uit de rechterlijke uitspraak kwam echter naar buiten dat het in dit geval een te betreuren incident betrof.

OOZ voerde aan dat de leerkracht eerder melding had moeten maken van het incident bij de moeder van het kind en zijn leidinggevende. Tevens vond OOZ dat de leerkracht het incident bagataliseerde. De docent gaf aan dat het incident niet echt een tik betrof, maar meer een veeg. Wel deelt de docent de mening van de school dat dit niet had mogen gebeuren. De leerkracht is zelf geschrokken van zijn actie en heeft ook direct excuses gemaakt bij de leerling. Daarbij geeft de docent aan dat een dergelijk incident niet onbestraft hoeft te blijven. Een ontbinding wordt echter als een te zware maatregel gezien.

De rechtbank oordeelde dat ondanks er geen meldingsprotocollen met harde termijnen bestaan voor het melden van een dergelijk incident, de leerkracht toch eerder melding had moeten maken van het incident.

De rechtbank prijst het feit dat OOZ een dergelijk fysiek incident uitermate serieus neemt. Wel is er volgens de rechtbank te weinig inspanning gedaan om de docent over te plaatsen op één van de andere 38 scholen van het OOZ, waardoor een arbeidscontractontbinding niet aan de orde geacht wordt. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou daarnaast ook een disproportionele maatregel zijn, omdat het hier gaat om een eenmalig incident in een verder smetteloze 35-jarige loopbaan als docent.

Artikel delen: