De Gier mogelijk 27 jaar gevangenis in voor oudejaarsmoord en wapenopslag in Zwolle: “Wie praat, die gaat!” - Foto: Peter Denekamp/Politie
Foto: Peter Denekamp/Politie

De Gier mogelijk 27 jaar gevangenis in voor oudejaarsmoord en wapenopslag in Zwolle: “Wie praat, die gaat!”

Zwolle – De 46-jarige Michel B., alias De Gier, hoorde woensdag de strafeis van de Officieren van Justitie. Op de tweede dag van het strafproces werd duidelijk dat justitie hem zevenentwintig jaar achter de tralies wil hebben. Michel B. wordt verdacht van de moord op de 52-jarige Henk Wolters. Ook denkt het Openbaar Ministerie dat een groot wapendepot dat gevonden werd op landgoed Schellerberg van hem is geweest.

Vorige week donderdag verscheen De Gier voor de eerste keer in dit proces voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Zwolle. Vandaag kregen de officieren van justitie als eerste het woord. Voor het Openbaar Ministerie staat het vast dat het wapendepot, dat op 8 september 2020 werd ontdekt op het landgoed in Zwolle-Zuid, van Michel B. moet zijn geweest. In totaal werden er zestien vuurwapens, negen automatische wapens, eenentwintig handgranaten en een geldbedrag van dertigduizend euro in delen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Iedere keer als de forensische onderzoekers hun bevindingen rapporteerden kwam de naam van De Gier bovendrijven. Zo werden er veertig volle DNA-matches en vingerafdrukken van Michel B. op het wapentuig, geld en de verpakkingen gevonden.

“De sporen zijn te talrijk om de verdachte te laten wegkomen met een verklaring dat hij jaren geleden iemand heeft geholpen bij het schoonmaken en inpakken van wapens,” stelt de officier van justitie. “De wapens, munitie en handgranaten zijn van de verdachte, en alleen van hem.” Het OM voert verder aan dat er bij het doorzoeken van de woning van Michel B. een sealapparaat en een rol plakband zijn gevonden. “Deze passen bij de verpakkingen die zijn aangetroffen in het ondergrondse wapendepot,” aldus de officier.

Dat het niet gaat om een ondergrondse verzameling van een wapenliefhebber hoeft volgens justitie geen betoog. Het zou zonder meer gaan om een partij wapens voor het criminele circuit. Ze worden dan gebruikt voor het plegen van ernstige misdrijven zoals liquidaties, bedreigingen en intimidaties. “Zwolle kent genoeg voorbeelden in de afgelopen jaren van schietpartijen op de openbare weg en achtergelaten of ontploffende handgranaten bij woningen en horeca,” zegt de openbaar aanklager.

“Het is geen vreemde gedachte dat wapens bij recente geweldsincidenten uit deze partij afkomstig zijn,” aldus de officier. In de afgelopen jaren werden tot tweemaal toe granaten afkomstig uit het voormalige Joegoslavië opgehangen aan de voordeur van café Bruut in de Voorstraat. Bij de woning van ouders van de eigenaar van het café in Zwolle-Zuid werden twee handgranaten tot ontploffing gebracht. In de ondergrondse wapenopslag werden achttien granaten uit het het voormalige Joegoslavië aangetroffen, waaronder drie granaten van het type M75.

Vervolgens kwam de moord op Henk Wolters aan de orde. Het OM betwist dat het moordonderzoek vanaf dag één gericht was op Michel B. “Er waren in januari tientallen personen in beeld als mogelijke verdachte, waaronder de buurman van Wolters en Michel B.,” zegt de officier. Meerdere van de ‘persons of interest’ werden onder de tap gezet en bij een aantal werd DNA afgenomen. “Na acht maanden verdwenen ze allemaal uit beeld bij ons,” vervolgt de aanklager. “Alle potentiële verdachten konden worden uitgesloten, behalve Michel B. In augustus stond hij nog wel op de lijst maar er was onvoldoende om hem als verdachte te kunnen aanmerken.” Daar komt verandering in als het moordwapen wordt aangetroffen in de ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg. Op onderdelen van de Glock, waarmee Wolters werd doodgeschoten, werd DNA van De Gier gevonden. Ook werden zijn vingerafdrukken gevonden op het zakje waarin het wapen was verpakt.

Na de moord is het wapen aangepast. De loop en de slagpin werden vervangen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Michel B. dit gedaan om de moord te verhullen. Op de eerste dag van het strafproces etaleerde De Gier zijn grote wapenkennis. Zo ging hij in discussie met de wapenexpert van het NFI, die als getuige werd gehoord. De Gier betwistte toen dat de stootbodem en het gat voor de slagpin unieke sporen achterlaten. Volgens B. laten de loop en slagpin dergelijke sporen achter. “Het vervangen van de loop en slagpin passen precies bij de ‘net-niet-voldoende’ wapenkennis van B.,” betoogt de officier.

Ook heeft De Gier een motief voor de liquidatie van Wolters volgens het OM. Hij zou al langere tijd een conflict hebben gehad met Wolters. Wolters zou een vuurwapen, cocaïne en geld van hem gestolen hebben. De buit zou destijds ook in een ingraven vat hebben gezeten. “Wolters zou kennis hebben gehad van deze locaties uit de vroegere samenwerking met Michel B.,” aldus de officier van justitie.

Ook zou Wolters veel informatie hebben over de criminele handel en wandel van zijn voormalige vriend en compagnon. “Kort voor zijn dood zou Henk Wolters met de politie zijn gaan praten bij de Wijthmenerplas over de verdachte,” zegt de aanklager. Hij vermoedt dat dit voor De Gier bedreigend moet zijn geweest en een motief voor de moord. “Want wie praat, die gaat,” aldus de officier.

Ook denkt het OM dat oudejaarsavond 2019 de ideale gelegenheid was voor Michel B. om de moordaanslag te plegen. Het was zeer mistig waardoor De Gier ongezien bij de woning van Wolters kon wachten. Uit tapgegevens kwam vast te staan dat Michel B. die dag iedere keer binnen seconden reageerde op een ontvangen Whatsapp-bericht en een enkele keer binnen vijf minuten. Bij één berichtje was dat niet zo. Pas anderhalf uur na ontvangst van het appje werd het bericht als gelezen geregistreerd. En dat was precies in de periode rondom het tijdstip van de moord in de Buitengasthuisstraat. De telefoon van De Gier maakte op dat moment verbinding met een GSM-mast nabij zijn woning. Volgens het OM verklaart het dat De Gier op dat moment de moord pleegde en zijn telefoon bewust thuis liet liggen.

Iets na tien uur ’s avonds maakt de telefoon van De Gier voor het eerst contact met een zendmast in de omgeving van de Indische Buurt. Voor het OM is er geen reden om te veronderstellen dat De Gier de hele avond in de Indische Buurt was. “De verdachte heeft geen alibi voor het moment van de moord,” betoogt de officier van justitie. Hij wijst de drie rechters nogmaals op de vingerafdruk van Michel B. op de verpakking van het moordwapen. “Een vingerafdruk is niet overdraagbaar zoals DNA,” aldus de officier. Ook houdt hij de rechters voor dat het DNA op het wapen niet komt omdat De Gier het pistool jaren geleden heeft gepoetst. “Het OM trapt er niet in en dat zou de rechtbank ook niet moeten doen.”

Daarna volgde de strafeis. Het OM eist de maximale straf voor de wapenvondst en het witwassen van geld, negen jaar. Voor de moord op Wolters wordt achttien jaar geëist. Zevenentwintig jaar, bij elkaar opgeteld, is volgens de officier passend en geboden. “Tegen het voorhanden hebben van dit soort wapentuig in deze hoeveelheden, moet hard worden opgetreden. De verdachte kan zijn hele leven lang al in relatie worden gebracht tot wapens. Zijn strafblad telt meerdere veroordelingen voor handel en bezit van vuurwapens. Hij is hardleers,” aldus de officier. “Daarbij heeft hij Henk Wolters beroofd van zijn meest kostbare bezit: zijn leven. Deze daad heeft onomkeerbare gevolgen gehad en groot verdriet veroorzaakt bij de nabestaanden.”

Advocaat Kuijpers denkt er heel anders over. Hij vindt dat de hele zaak aan elkaar hangt van aannames door het OM. Aan echte feiten ontbreekt het volgens de strafpleiter. Zo heeft de politie geen enkel bewijs gevonden dat De Gier daadwerkelijk aanwezig is geweest in de Buitengasthuisstraat ten tijde van de moord. Voorts is vast komen te staan dat Michel B. later die avond in de Indische Buurt was bij vrienden, in het clubhuis van de Hells Angels in Wezep en vervolgens naar Ter Apel reisde om daar het nieuwe jaar te vieren met zijn vriendin. “Het is een volstrekt onhoudbaar en onlogisch verhaal dat je een moord pleegt en dan je feestneus opzet. Je op de bank gaat zitten met vrienden die niets vreemds aan je merken en dan naar de motorclub gaat,” aldus Kuijpers.

De advocaat wees de rechters ook op verslagen in het strafdossier. Uit getapte gegevens blijkt dat Henk Wolters en De Gier het hebben over de diefstal van het vuurwapen, drugs en geld. De Gier zegt dan tegen Wolters dat hij hem er niet op aankijkt. “Dan was ik allang bij je geweest.”

Kuijpers zegt ook dat er een goede verklaring is waarom er geen getuigen zijn die het alibi van zijn cliënt kunnen bevestigen. “Er zijn getuigen die zich rechtstreeks tot ons hebben gewend die de politie niet wilde spreken,” aldus de strafpleiter. “Vermoedelijk omdat het niet past om B. verdacht te kunnen maken.” Ook vindt hij het niet vreemd dat getuigen die wel door de politie zijn gehoord niet ontlastend voor De Gier kunnen verklaren. “De politie heeft een jaar gewacht voor ze de familie waar mijn cliënt zegt te zijn geweest gingen horen.”

Ook de belastende verklaringen tegen De Gier die afgelegd zijn door de zoon van Wolters moeten niet serieus worden genomen volgens Kuijpers. “Het gaat om een rouwende getuige op zoek naar de dader.” Voor de advocaat vraagt om vrijspraak, voor zowel de wapenvondst als de moord, benadrukt hij dat Wolters heel veel vijanden had. “Wolters stond bekend als een ripper. Die hebben niet veel vrienden en gaan vaak vroeg dood.”

Het laatste woord is daarna aan De Gier zelf. “Miesje, Michel moet hangen. Ik heb Henk niet vermoord en de wapens zijn niet van mij,” zegt Michel B. Daarna wordt hij hoorbaar emotioneel als hij over zijn vriendin en kind spreekt. “Alles moet gewoon kapot. Ik mocht zelfs niet bij de bevalling zijn en mijn zoon heeft een vader nodig,” aldus De Gier.

Of De Gier pas vrijkomt uit de gevangenis als zijn zoon een volwassen man is nu nog onbekend. De rechtbank doet over twee weken, op woensdag 4 mei, uitspraak.

Artikel delen: