Actueel bestemmingsplan Holtenbroek in de maak

Zwolle – Holtenbroek is een stap dichter bij een nieuw bestemmingsplan. Binnenkort wordt het zogenoemde voorontwerpbestemmingsplan Holtenbroek ter inzage gelegd. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan later dit jaar van kracht wordt. Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerp vastgesteld. Het plan geeft Holtenbroek een actueel kader waaraan plannen in de wijk getoetst kunnen worden.

De bestaande structuur van de wijk is uitgangspunt geweest bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Holtenbroek is de achtste wijk waarvoor in het kader van Zwolle Op Orde een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Het plan voor Holtenbroek komt in de plaats van de acht plannen die nu nog gelden in de wijk. De bestaande plannen zijn opgesteld tussen eind jaren vijftig en 2003. Het nieuwe plan gaat uit van eenvoudiger, gestandaardiseerde regels.

Bij de wijk betrokken partijen als provincie, waterschap en woningbouwvereniging SWZ krijgen de kans om hun licht te laten schijnen op het voorontwerpbestemmingsplan. Bovendien wordt het plan vier weken ter inzage gelegd. Het plan wordt daarna eventueel nog aangepast. Daarna oordeelt het college nog een keer over het plan, waarna opnieuw terinzagelegging volgt. De raad moet het uiteindelijke bestemmingsplan goedkeuren.

 

Artikel delen: