Gemeente Zwolle wijzigt collectieve zorgverzekering

Zwolle –  De SP wil opheldering over de collectieve zorgverzekering van de gemeente waaraan mensen met een laag inkomen kunnen deelnemen. Signalen uit de praktijk geven aan dat de collectieve zorgverzekering in aantal sterren is teruggeschroefd zonder medeweten van de verzekerden. Bij navraag van de SP bij Groene Land Achmea blijkt  dat de gemeente hiertoe opdracht heeft gegeven. De SP wil via schriftelijke vragen van de wethouder weten waarom de dekking van de collectieve zorgverzekering opeens gewijzigd is.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius : ‘De collectieve zorgverzekering is eenzijdig door de gemeente gewijzigd. Dat lijkt mij niet de juiste gang van zaken. De verzekerden zijn opeens veel minder goed verzekerd, onder andere voor de tandartskosten. Het gaat hier wel om mensen met een laag inkomen, die geen dikke spaarrekening hebben waarvan ze extra zorgkosten kunnen betalen. De gemeente had de verzekerden tijdig op de hoogte moeten stellen van deze wijziging, zodat zij in december zelf de keuze konden maken om (eventueel) te wisselen van zorgverzekering. Communicatie blijkt voor de gemeente Zwolle nog steeds een moeilijk vak.’ De SP wil van de wethouder weten wat de reden is van deze wijziging in de collectieve zorgverzekering. Daarnaast wil de partij weten of er nog meer veranderingen zijn in bijvoorbeeld de dekkingsgraad of de collectiviteitskorting.

De schriftelijke vragen:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP schriftelijke vragen stellen over de collectieve zorgverzekering.

Inleiding

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Zwolle heeft afgesloten met Groene Land Achmea. De SP krijgt signalen dat zonder medeweten van de verzekerde de ‘Beter Af Tandartspolis’ is teruggeschroefd van 3 sterren naar 2 sterren. Bij navraag bij Groene Land / Achmea  blijkt dat de gemeente hiertoe opdracht heeft gegeven.

De SP is van mening dat de mensen die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering vooraf op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele wijzigingen. Zodat mensen eventueel de keuze kunnen maken om naar een andere verzekering over te stappen. Het lijkt er sterk op dat de collectieve zorgverzekering eenzijdig door de gemeente is gewijzigd. Dat mag niet gebeuren.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de ‘Beter Af Tandartspolis’ van de collectieve zorgverzekering is teruggeschroefd van 3 naar 2 sterren? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, wat is de reden dat mensen die gebruik maken van deze collectieve verzekering nu slechts een 2 sterren tandartspolis krijgen?
  2. Klopt het dat de mensen die gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering niet geïnformeerd zijn over deze wijziging in de zorgverzekering? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, op welke wijze hebt u de verzekerden hierover geïnformeerd?
  3. Hebben er nog andere wijzigingen in de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zwolle plaatsgevonden (bijvoorbeeld in vergoedingen van de diverse verzekeringen, dekkingsgraad of collectiviteitkorting)? Zo ja, welke?
  4. Welke consequenties hebben de wijzigingen voor de mensen die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering (onder andere in financiële zin)?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen: