Zwolle onderzoekt welbevinden van 8000 jongeren

Zwolle – Hoe gaat het eigenlijk met jou? Met deze vraag begint de brief die jongeren van 12 tot en met 17 jaar deze week ontvangen van wethouder Erik Dannenberg. De gemeente Zwolle wil met een onderzoek antwoord krijgen op deze vraag en hoe het thuis gaat, op school en in de wijk.

In 2004 is een gemeentebreed jongerenonderzoek gehouden. De gemeente Zwolle start met dit tweede onderzoek om te weten te komen hoe het effect van haar maatregelen en activiteiten voor jongeren in de praktijk uitpakt. De antwoorden op de vragen moeten meer inzicht geven in het welbevinden van jongeren, in mogelijk problematisch gedrag zoals alcohol- en drugsgebruik, criminaliteit en schoolverzuim en in hun ontwikkeling bijvoorbeeld op het gebied van taal en sociale vaardigheden. Op basis van de onderzoeksresultaten van het eerste onderzoek is het meerjarenprogramma Jeugdcriminaliteit 2006-2009 opgesteld.

De onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer 8000 jongeren. Met een persoonlijke inlogcode krijgen ze toegang tot een vragenlijst op internet, die ze tot en met 23 februari in kunnen vullen. Jongeren die meewerken aan het onderzoek maken kans op een kans Wii spelcomputer of een bioscoopbon. De resultaten uit het onderzoek zijn rond de zomer bekend.

De DSP-groep voor Onderzoek, Advies en Management gaat dit onderzoek samen met de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek uitvoeren. De onderzoeksmethode is gebaseerd op de aanpak Communities that Cares, die succesvol is toegepast in de Verenigde Staten. Deze aanpak is gebaseerd op een model van risico- en beschermende factoren, die probleemgedrag en maatschappelijke uitval bij jongeren kan voorspellen. Een van de methodes daarbij is om de groepen jongeren per wijk of buurt te clusteren. Op die manier kan het onderzoek wijkgerichte maatregelen, plannen en programma´s opleveren.

Artikel delen: