Plan D66 Zwolle voor meer personeel in de zorg

Zwolle – De Zwolse zorginstellingen kampen met een tekort aan personeel in de huishoudelijke hulp. Als oplossing voor dit probleem komt D66 Zwolle met het voorstel om mensen met een bijstandsuitkering een baan aan te bieden als huishoudelijke hulp. Maandag 9 februari zal D66 dit voorstel in de raad doen.

Volgens burgerraadslid Hans de Vries snijdt het mes aan meerdere kanten. Aan de ene kant helpen we mensen met een bijstandsuitkering aan een baan. Aan de andere kant neemt het personeelstekort bij de zorginstellingen af en krijgen mensen die het hard nodig hebben weer tijdig en voldoende hulp. De nieuwe bijstandswet maakt het mogelijk om mensen te verplichten een baan te accepteren. D66 vindt het belangrijk dat de wethouder van deze mogelijkheid gebruik maakt, omdat er een grote maatschappelijke noodzaak bestaat en iedereen die dat kan zich nuttig zou moeten maken. “Zeker nu het gaat om werk dat, als het niet gedaan wordt, grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van hulpbehoevenden”.

De Vries: “De wethouder kan afspraken maken met de zorginstellingen om dit plan op korte termijn te realiseren. Want de nood is hoog. Huishoudelijk werk is een taak die door de gemeente wordt ingekocht bij zorginstellingen in het kader van de WMO”. Voor huishoudelijk werk kunnen mensen relatief snel een startkwalificatie halen, aldus D66. En onder begeleiding van de instellingen kunnen veel mensen snel aan het werk. Hans de Vries rekent er op dat meer Zwolse politieke partijen dit voorstel zullen steunen. Samen maken we de stad!

Artikel delen:
Reacties 13
 1. Hier ben ik het dus totaal mee ONEENS, ik moet er niet aan denken om elke willekeurige bijstandstrekker verplicht op zorgbezoek te sturen. Je praat hier over werk met mensen die hulp nodig hebben, en die hulp moet zorgvuldig, met liefde en aandacht gegeven worden. En ik vindt niet dat als je bijstandstrekkers dit verplicht laat doen gegarandeerd wordt. Erger, als mensen verplicht hun nummertje krijgen, ipv passend werk en werk naar vermogen, je enorme risico’s neemt met het welzijn van hulpbehoevenden.
  Liever zie ik dat er gezocht wordt naar een manier om meer en betere werkplekken voor mensen in de bijstand te zoeken.
  Ik heb zelf ook meer dan twaalf jaar bjstand gehad, en ik ben onlangs aan het werk gegaan via de Wezo. GEdetacheerd in een wijkcentrum ben ik nu uit de bijstand. Er zijn echt betere oplossingen denkbaar.


  ⚠️ Meld

 2. D66 heeft het niet over alle bijstandsgerechtigden, maar natuurlijk over degenen die geschikt zijn. D66 wil niet tornen aan de eisen waaraan een huishoudelijke hulp moet voldoen. Werk naar vermogen, maar als het niet anders kan wel verplicht.


  ⚠️ Meld

 3. Kort en concreet gezegd: een kortzichtig idee!!
  D66: doe eens een onderzoek bij de HH1 geindiceerde clienten en gij zult ontwaken uit uw droom.
  De Alfa hulp constructie zou in 2009 afgeschaft worden, behoudens voor clienten met een vrijwillige keuze daarvoor.
  Het blijkt gewoon door te gaan met de Alfa constructie die absoluut middeleeuws is qua arbeidsvoorwaarden!
  Dat wil niemand, je bent als Alfa hulp “eigen ondernemer” met alle risico’s van dien.
  Nu wil men de mensen in dienst nemen, maar er komt één personeelslid opborrelen uit een complete advertentiecampagne…
  Gek h??? Of is de motivatie om van een uitkeringssituatie in het diepe te worden gegooid bij de doorgaans slecht begeleidende werkgevers in de thuiszorg financieel zodanig aantrekkelijk dat men daar instinkt?
  Het blijkt van niet!

  Ik kan er boekdelen over schrijven…  ⚠️ Meld

 4. Joop dan is jouw bril niet schoon!

  En die alfa constructie is waardeloos daar kan je niet van op jezelf gaan wonen als alleenstaande , daar moet geld bij! Maar zo houd je vrouwen klein!
  Dan moeten ze maar gaan studeren? Wie doet het dan?


  ⚠️ Meld

 5. Joop, was jij het niet die laatst opperde dat ineens iedereen op D66 stemt en daarom meelopers zijn? (Kan het mis hebben, maar volgens mij was jij dat…. :'()


  ⚠️ Meld

 6. dit is de zoveelste open deur die wordt ingetrapt door de volgelingen van drankorgel van mierlo. bijstandstrekkers willen geen asperges steken, zouden ze dan wel gaan stofzuigen?


  ⚠️ Meld

 7. Ik kan het volledig onderschrijven wat Jan als reactie plaatste. Laat D66 en ook de andere partijen de Thuiszorg organisaties eerst eens aanpakken.
  Om de raadsleden gemakkelijker te maken die het lastig vinden betreffende de alphahulpen verwijs ik hen naar de brief van de staats secretaris van Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport dd 15 februari 2008 betreffende artikel 6 van de WMO waarbij alleen op uitdrukkelijk verzoek van de client gebruik gemaakt kan worden van een alphahulp. Niemand van het stadsbestuur spreekt hier de verantwoorde wethouder op aan. Laten ze eerst nu eens de thuiszorgorganisaties op hun verplichtingen wijzen.Voorbeelden genoeg Meavita – Philadelphia maar nu worden de personen die in de bijstands zitten de zwarte piet uitgereikt. Ze kunnen het nog bonter maken want bij mij is bekend dat de thuiszorg zelfs er niet voor chroomt om alphahelpende te zenden naar HV2 geindiceerde clienten. Dat druist ook tegen de afspraken die de gemeenten hebben gemaakt met de thuiszorg (zie kwaliteitseisen personeel huishoudelijke verzorging gesteld aan personeel die de HH2 en HH3 uitvoeren binnen de wmo ). Deze personen worden door hun handicap nu ook nog eens extra gestraft. Ze krijgen alphahulp geleverd en berekend wordt HH2 tarief ( ?? 21.44 = eigenbijdrage voor deze groep per uur) Tel uit je winst voor de Thuiszorg. Zorg eerst dat de huidige alphahelpende een contract krijgen met een fatsoenlijk loon (lees HH1) en geef hen de mogelijkheid als zij dat willen een cursus te volgen om hoger op te komen en zodoende met meer plezier hun werk te kunnen verrichten. Pak dus de oorzaak aan.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.