Weeshuis schenkt 65.000 euro aan Zwolse jeugdprojecten

Weeshuis schenkt 65.000 euro aan Zwolse jeugdprojecten

Zwolle – In de tweede beslisronde van 2022 heeft het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle 65.000 euro toegezegd aan 19 verschillende jeugdprojecten.

Het bestuur van de stichting komt elk jaar op vijf momenten bijeen om de ingestuurde aanvragen te beoordelen en subsidies toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan de educatie en duurzame ontwikkeling van Zwolse jongeren tot en met 25 jaar.

Ook deze ronde kreeg het bestuur weer mooie projecten gepresenteerd die op hun eigen manier toegevoegde waarde bieden voor de Zwolse jeugd. Hierbij vielen een paar projecten op zoals De Stromenoorlog, een theatervoorstelling van Theaterfirma Linea Rekta over de verwoede machtsstrijd tussen Nikola Tesla en Thomas Edison in de 19e eeuw. Ook de weerbaarheidstraining Vuurkracht Junior van Travers Welzijn voor jonge mantelzorgers gooide hoge ogen. En last but not least sprak het bestuur zijn bewondering uit voor roeivereniging Boreas die al sinds 2004 wordt geleid door studenten en sport en ontspanning biedt voor medestudenten.

De overige zestien bijdragen gaan naar de behandelgroepen Boshuis en Gouwe 9 van Trias Jeugdhulp en de stichtingen Reis met je Hart en Weekje Weg voor vakanties voor kinderen uit financieel kansarme gezinnen. Youth for Christ wordt financieel gesteund bij de sportweek in Westenholte. Buro Ruis wordt weer ondersteund bij de organisatie van het Bruisconcert en de mbo Bruisdag. De Ridder Jorisschool in Westenholte krijgt een bijdrage voor de herinrichting van het schoolplein.

DIFF Dance Centre en XOXO ontvangen een bijdrage voor hun deelname aan respectievelijk het EK en WK Hiphop. Dancing Devotion krijgt een bijdrage zodat jongeren tijdens de jaarlijkse dansvoorstelling hun talenten kunnen laten zien. Culturele Events Stadshagen wordt financieel gesteund in de kinderactiviteiten en het jongerenorkest tijdens Symphonica Stadshagen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de wijk Stadshagen.

Muziekvereniging Kunst na Arbeid kan met onze financiële steun een aantal nieuwe muziekinstrumenten aanschaffen voor de opstart van een jongerenorkest. Werkgroep Vrede en Gerechtigheid wordt gesteund in de aanschaf van nieuwe voorleesboeken zodat gedetineerden deze kunnen voorlezen en opnemen op cd voor hun kinderen. Stichting Stukafest heeft een bijdrage ontvangen voor het Studentenkamerfestival 2022. Het Gilde Live wordt gesteund bij het klassieke slagwerkproject From me flows what you call time. Als laatste ontvangt Kunsteducatie Nederland een bijdrage voor de productie van negen stalen letters in samenwerking met jongeren en kunstenaars uit Zwolle voor het nieuwe Stadsstrand Blue Bayou.

Heb jij ook een duurzaam en eigentijds project maar lukt het net niet om de financiën rond te krijgen? Doe dan eerst de snelle check op onze website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage. Je kunt nog tot maandag 20 juni 17.00 uur aanstaande een aanvraag indienen voor de derde beslisronde van 2022.

Vloggen voor een cultuurbijdrage
Een cultuurproject goed omschrijven op papier is niet altijd eenvoudig. En dat, terwijl het uiteindelijke resultaat vaak bijzonder te noemen is. Daarom bieden we aanvragers van cultuurprojecten die een bijdrage van maximaal €2.000 willen aanvragen de mogelijkheid om in plaats van een projectplan een video/vlog van maximaal drie minuten in te sturen. Zie deze website voor meer informatie.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
Wij zijn een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. Onze giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken.

Artikel delen: