Deltion College benoemt drie sectordirecteuren

Zwolle – Met ingang van 1 februari heeft het Deltion College drie sectordirecteuren benoemd. Herman Meppelink voor de sector Economie & Dienstverlening, Michiel Bilstra voor de sector Techniek & Vormgeving en Cor Dijks voor de sector Zorg & Welzijn. Allen waren al in dienst van Deltion, in de functie van clusterdirecteur. De sectordirectie maakt onderdeel uit van de kerndirectie.

Het Deltion College voert een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur door, die ervoor moeten zorgen dat de onderwijsinstelling nog sneller en flexibeler kan inspelen op maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen. Een van de veranderingen is het vormen van drie sectoren waarbinnen de huidige opleidingsclusters gebundeld worden. Met deze organisatieverandering ontstaat een nieuw aansturingmodel, waarbij het College van Bestuur voorzitter is van de kerndirectie. Taken en verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd.

De bundeling van clusters binnen sectoren sluit aan bij de voorgenomen domeinenindeling van de MBO-raad. Door te werken met sectoren zijn studenten flexibeler in het maken van verbindingen tussen opleidingen en het maken van een eventuele overstap. De sectorindeling maakt het tevens mogelijk om studenten in de toekomst breder in te laten stromen, waarmee het moment van definitieve opleidingskeuze desgewenst kan worden uitgesteld. 

Jan-Ernst van Driel, directeur Marketing & Communicatie, Training & Advies en Henk Achtereekte, directeur Human Resource Development maken ook deel uit van de nieuwe kerndirectie. Voor de directeuren Studentenzaken en Bedrijfsvoering, eveneens kerndirectieleden, loopt een sollicitatieprocedure.

Artikel delen: