Bachelor Pedagogiek mogelijk naar Zwolle

Zwolle – De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Windesheim hebben het voornemen om de bacheloropleiding Pedagogiek van de NHL over te dragen aan Windesheim, die de opleiding in samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool gaat aanbieden. Het is de bedoeling dat de opleiding per 1 september 2009 overgaat.  

De NHL en Windesheim voeren al enige tijd bestuurlijk overleg over een effectieve en efficiënte aanpak van het aanbod aan hoger onderwijs in hun regio. Ze hebben daarbij als uitgangspunt dat de regionale inbedding van het hoge onderwijs bijdraagt aan een kansrijk strategisch perspectief voor het hoger onderwijs. De NHL verzorgt op dit moment in Zwolle een bachelor en een masteropleiding Pedagogiek. De bacheloropleiding zal door de NHL worden overgedragen Zo’n 340 studenten volgen op dit moment deze opleiding, waarvan 300 in voltijd. Met de verhuizing naar de Campus kunnen studenten en docenten voortaan gebruik maken van de faciliteiten van Windesheim. De bacheloropleiding Pedagogiek in Leeuwarden blijft bij de NHL.

Samenwerking Windesheim en Gereformeerde Hogeschool
Het onderwijsprogramma van de opleiding wordt integraal overgenomen. Windesheim zal de bachelor Pedagogiek gaan aanbieden met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (GH). Via een samenwerkingsconstructie zullen mogelijkheden worden gecreëerd voor studenten om ook uit te stromen op een specifiek profiel dat past bij de identiteit van de GH.

De opleiding Pedagogiek past goed in het profiel van zowel Windesheim als van de GH. Windesheim en de GH bieden beide al een Lerarenopleiding Basisonderwijs en een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Windesheim en de GH verwachten met de bachelor Pedagogiek een goede bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld te kunnen leveren.

Regionale inbedding
In het kader van regionale inbedding zijn de NHL en Windesheim niet alleen bezig met de overdracht van de opleiding Pedagogiek van de NHL aan Windesheim. Tegelijkertijd wordt overleg gevoerd over de overdracht aan de NHL van de tweedegraadslerarenopleidingen Natuurkunde en Wiskunde, alsmede de Pedagogisch Technische lerarenopleidingen (PTH)  die Windesheim op dit moment aanbiedt in Groningen en Leeuwarden.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Mooi zo
    Goeie ruil voor die pedastudenten van de NHL. GH en Windesheim staan goed aangeschreven in de laatste keuzegids, dus die studenten hoeven zich geen zorgen te maken.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.