In- en uitrit nieuwe Rechtbank beter gesitueerd

Zwolle – Het plan voor de uitbreiding van de rechtbank aan de Luttenbergstraat wordt nog beter dan al gedacht. Dat oordeel vellen burgemeester en wethouders. Het ontwerp wordt wel opnieuw ter visie gelegd. Het Zwolse college ging vorig jaar al akkoord met de nieuwbouwplannen van de rechtbank. De Rijksgebouwendienst en de rechtbank hebben daarna nog eens naar het ontwerp gekeken en willen nog wijzigingen aanbrengen.

Het gaat dan met name om de plek van de in- en uitrit van de parkeergarage onder het complex en de inrichting van de omgeving van de rechtbank. De in- en uitrit op de Schuurmanstraat van de parkeergarage komt verder van de Luttenbergstraat te liggen. Die in- en uitrit wordt daardoor ook minder prominent. Bovendien wordt gekozen voor een groenere omgeving dan in het eerdere plan.

De klankbordgroep die betrokken is bij het nieuwbouwplan staat ook positief tegenover de nieuwe voorstellen. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, de Vrienden van de Stadskern en Isala klinieken. Het aangepaste ontwerp ligt vanaf medio februari zes weken ter visie. 

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.