Wonen en werken aan de Scholtensteeg

Zwolle – Eens was het een karakteristieke landweg in de Mastenbroekerpolder, maar inmiddels markeert de Scholtensteeg de rand van Stadshagen. De Scholtensteeg is opgenomen in bestemmingsplan ‘Stadshagen 2020’ (voorheen Stadshagen II) en krijgt daarom een nieuwe invulling. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is gekeken naar een functie die recht doet aan het historische karakter van dit gebied. Het college van B&W is vandaag akkoord gegaan met de nieuwe invulling van de Scholtensteeg. 

De weg blijft gehandhaafd als (langzaam) verkeersverbinding tussen de Mastenbroekerpolder en de IJsseldelta. Ook de combinatie wonen en werken blijft bestaan al is het niet meer binnen de agrarische sector. Een hedendaags boerderijconcept is het doel: kleinschalige bedrijfs- en werkruimten in combinatie met vrijstaande bedrijfswoningen. Een grote diversiteit aan functies is mogelijk. De Scholtensteeg wordt autoluw ingericht. Het is voornamelijk een doorgaande fietsroute en het landbouwverkeer kan via de Scholtensteeg naar de Stuurmansweg rijden.

De Scholtensteeg wordt doorsneden door de Kamperspoorlijn. Hierdoor ontstaat er noordelijk en een zuidelijk deel. Ten noorden van het spoor sluit het gebied aan op de woonwijk Breecamp. De bedrijfsfunctie is hier kleinschalig. Ter hoogte van de kruising van het spoor met de Hasselterweg komt een benzineverkooppunt. Ten zuiden van de spoorlijn liggen de grotere woon-bedrijfkavels met tussen de bedrijfswoning en de bedrijfskavel een expeditiestraat voor de bevoorrading van bedrijven.  

De gemeente start eind 2009 / begin 2010 met de openbare uitgifte van kavels in het zuidelijke deel. Het is niet mogelijk om vooraf in te schrijven op één van de kavels. Het stedenbouwkundig plan ligt ter inzage in de informatiecentra van de gemeente.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Dacht dat hier niet gebouwd mocht worden, in het kader van de Belvederenota (?) Dit lijken toch een aantal kavels: kleinschalige bedrijfs- en werkruimten in combinatie met vrijstaande bedrijfswoningen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.