Actieplan gemeente en corporaties voor Diezerpoort

Zwolle – De productie van buurtactieplannen, het bevorderen van de wijkeconomie en het stimuleren van sportparticipatie, drie willekeurige ambities waaraan gemeente en woningcorporaties gezamenlijk vorm willen geven in de wijk Diezerpoort.

In totaal spreken de corporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang samen met de gemeente negen verschillende punten af die ze in de wijk willen onderzoeken en realiseren. Na de productie van de plannen, hebben de betrokken partijen de ambitie deze ook samen uit te voeren. De gemeente Zwolle tekent, in de personen van wethouder Gerard van Dooremolen, een intentieovereenkomst met de directies van de corporaties. Na afronding komen de verschillende plannen nog in de besluitvorming van corporaties en gemeente. De resultaten van de onderzoeken zijn richtinggevend voor de mogelijkheden tot samenwerking op dat onderdeel. Ook worden de uitgevoerde onderzoeken nog getoetst aan de markt.

De negen ambities staan daarin als volgt opgesomd:

  1. Opstellen buurtactieplannen voor de verschillende woonbuurten. Einddatum: 1 maart 2009
  2. Opstellen van een plan voor het bevorderen van de wijkeconomie. Einddatum: oktober 2009
  3. Programma voor het bevorderen van gezondheid en sportparticipatie. Einddatum: oktober 2009
  4. Onderzoek naar noodzakelijke fysieke aanpassingen in Dieze Oost. Einddatum: 1 oktober 2009
  5. Opstellen van een gebiedsplan voor Dieze Park/Middengebied. Einddatum: 1 juli 2010
  6. Opstellen van een revitaliseringsplan voor Dieze Centrum, Thomas à Kempisstraat & Vechtstraat en omstreken. Einddatum: 1 december 2009
  7. Opstellen van een gebiedsplan voor het Singelkwartier. Einddatum: 1 juli 2010
  8. Onderzoek naar mogelijkheden voor een vastgoedfonds. Einddatum: 1 juni 2009
  9. Opstellen van kaders op basis van de ontwikkelingsvisie Diezerpoort voor de ruimtelijke gebiedsontwikkelingen en projecten. Einddatum: december 2009

Corporaties en gemeente zijn elk voor een aantal van bovenstaande punten verantwoordelijk.

Artikel delen: