Centrum voor Jeugd en Gezin in 2011

Zwolle – Opvoeden is leuk en spannend, maar ook best moeilijk,  wethouder Erik Dannenberg, vader van twee kinderen kan er over meepraten: ´Kinderen zijn een bron van plezier, maar soms ook van zorgen. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en soms heb je behoefte aan iemand bij wie je terecht kan om je zorgen te delen. Veel mensen vinden al ondersteuning bij het opvoeden, maar niet alle hulpverleningsvoorzieningen zijn voldoende bekend of toegankelijk genoeg.’ 

In 2011 moet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een feit zijn: een laagdrempelig, herkenbaar inlooppunt voor ouders, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Dannenberg:´Ouders maar ook jongeren willen snel terecht kunnen bij een voorziening en direct geholpen worden voor kleine vragen. Om die stap te zetten moet de drempel verlaagd worden. Als de hulp tijdig gegeven wordt, voorkom je dat de problemen zich verergeren. Maar ook voor zwaardere problemen is het belangrijk dat de drempels laag zijn.´

Visie Centrum voor Jeugd en Gezin

Het college van B&W heeft de visie op de ontwikkeling van het CJG vastgesteld.

Het CJG sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande (jeugd)voorzieningen, aldus het visiedocument. Het CJG wordt dan ook samen met de partners in de zorg, onderwijs en welzijn ontwikkeld. Naast een fysiek inlooppunt is het CJG ook een samenwerkingsvorm van deze instellingen. We willen een sluitend aanbod bieden aan jongeren en ouders. Dat bereiken we beter door het samen te doen en de samenwerking te intensiveren´, aldus Dannenberg.Om het CJG zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de toekomstige gebruikers van het CJG, hebben we hen gevraagd naar hun wensen in een klantenonderzoek. Deze wensen staan centraal in de visie die er nu ligt.`

Naast een laagdrempelig voorziening waar ze snel terecht kunnen, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat ouders er last van hebben dat instellingen onvoldoende samenwerken en niet van elkaar weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Zij geven aan liever één gezinsplan te hebben en één aanspreekpunt. 

Werkendeweg ontwikkelen

Door middel van pilots wordt gestart met de fysieke ontwikkeling van de Zwolse Centra´s voor Jeugd en Gezin. Deze pilots sluiten aan bij bestaande, logische punten in de wijken waar ouders, kinderen en jongeren al komen. De Brede School het Wonderwoud (Dieze) is hier een voorbeeld van. Maar ook de drie consultatiebureaus verdeeld over de stad (Zwolle Zuid, Holtenbroek, Stadshagen) zijn goede voorbeelden van waar ouders en kinderen makkelijk binnenlopen.

Het CJG wordt werkendeweg ontwikkeld. Door te beginnen in een wijk en te zien wat we met onze partners tegenkomen. We spelen daarbij in op de behoeften die er zijn.  

Voor de realisatie van het CJG ontvangt de gemeente Zwolle Rijksmiddelen. Deze middelen worden ingezet voor de verbinding tussen professionals, organisaties en opvoed- en opgroeiaanbod en voor de realisatie van de fysieke inlooppunten.  

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.