Bestemmingsplan Zwolle – Zuidoost geactualiseerd

Zwolle – Zwolle-Zuidoost is een stap dichter bij een nieuw bestemmingsplan. Binnenkort wordt het zogenoemde voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan later dit jaar van kracht wordt.

Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerp vastgesteld. Het plan geeft een groot deel van Zwolle-Zuid een actueel kader waaraan plannen in de buurten getoetst kunnen worden. Zwolle-zuidoost bestaat uit de wijken Ittersum, Ittersummerlanden en Ittersummerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. Woonwijk De Oude Mars maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Hiervoor wordt een apart op ontwikkeling gericht bestemmingsplan gemaakt. De bestaande structuur van Zwolle-zuidoost is uitgangspunt geweest bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Zwolle-zuidoost is de negende wijk waarvoor in het kader van Zwolle Op Orde een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.

Het plan voor Zwolle-zuidoost komt in de plaats van de 47 plannen die nu nog gelden in de wijk. De bestaande plannen zijn opgesteld tussen eind jaren vijftig en 2006. Het nieuwe plan gaat uit van eenvoudiger, gestandaardiseerde regels.

Bij de wijk betrokken partijen als provincie, waterschap en woningbouwcorporaties krijgen de kans om hun licht te laten schijnen op het voorontwerpbestemmingsplan. Bovendien wordt het plan vier weken ter inzage gelegd. Er komt ook nog een inloopbijeenkomst in de buurt  over het nieuwe bestemmingsplan. Het plan wordt daarna eventueel nog aangepast. Vervolgens oordeelt het college nog een keer over het plan, waarna opnieuw terinzagelegging volgt. De raad moet het uiteindelijke bestemmingsplan goedkeuren.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. oud-Ittersum?
    Valt deze wijk ook onder dit plan? Kan je ook de plannen bekijken en eventueel bezwaar indienen? Over welke onderwerpen gaat het eigenlijk concreet?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.