Succesvolle Conferentie Laaggeletterdheid

Zwolle – Onlangs werd in het Provinciehuis te Zwolle de conferentie ‘Laaggeletterdheid in Overijssel’ gehouden. Meer dan 100 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de vraag: ‘Hoe wordt laaggeletterdheid aangepakt, nu en in de toekomst?’ Een feestelijk hoogtepunt was de oprichting van de Afdeling Overijssel van Stichting ABC, de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering.

Nederland telt zo’n 1,5 miljoen laaggeletterden. Het is dus een veelvoorkomend probleem, zo ook in Overijssel. Ketenvorming blijkt een goede aanpak om dit probleem op te lossen. Daarom slaan de landelijke Stichting ABC samen met de Provincie Overijssel, haar gemeenten, de Overijsselse ROC’s en de bibliotheken de handen ineen. Aan de Overijsselse gemeenten is gevraagd om op 8 september 2009, tijdens de Internationale dag van de Alfabetisering in het Provinciehuis een intentieverklaring en aanvalsplan laaggeletterdheid aan te bieden.

‘Niemand aan de kant’

De conferentie werd officieel geopend door mevrouw C. Abbenhues, gedeputeerde van de Provincie Overijssel. ‘Niemand aan de kant, ook als laaggeletterde moet je kunnen deelnemen aan de samenleving’ stelde Abbenhues in haar welkomstwoord. Vervolgens sprak de heer Jan Drogt de aanwezigen toe. Hij is één van de 4 ambassadeurs die het bestuur van Stichting ABC in Overijssel vormen. Zelf was hij tot vijf jaar geleden laaggeletterd. Hij wil het belang van lezen en schrijven onder de aandacht brengen en met zijn verhaal anderen stimuleren om samen laaggeletterdheid te bestrijden.

De forumdiscussie had als onderwerp ‘hoe kunnen we samen in de aanval gaan tegen laaggeletterdheid na 2010?’. Eén van de belangrijkste uitkomsten was dat er randvoorwaarden geschapen moeten worden zodat de laaggeletterden gemakkelijker hun eerste stap richting scholing kunnen zetten.

Afdeling Overijssel Stichting ABC

Ook in Overijssel is er een te grote groep mensen die kampt met laaggeletterdheid. Om dit in de provincie tegen te gaan, is er een Afdeling Overijssel van Stichting ABC opgericht. Vier Ambassadeurs hebben zich bereid verklaard om zich in te zetten voor de Overijsselse afdeling van de Stichting om meer laaggeletterden over de streep te trekken. Met het huidige aanvalsplan, dat tot 2010 loopt, is Stichting ABC nog niet klaar. Ook na die tijd is het van belang dat de aangesloten partijen een sterk front vormen ter bestrijding van laaggeletterdheid.

Samen sterk

De genodigden, waaronder Gemeenten, bibliotheken en ROC’s uit Overijssel, de Overijsselse Bibliotheek Dienst, ETV.nl, CINOP, Stg. ABC Nederland en de Stichting Lees & Schrijf, hadden tijdens deze conferentie de ruimte om samen te praten en na te denken over de aanpak van het probleem. Op deze manier wilde de organisatie van de conferentie laten zien dat intensieve samenwerking een vereiste is om laaggeletterdheid echt aan te pakken in Overijssel!

Artikel delen: