VVD Zwolle wil volwaardig debat over crisis

Zwolle – De VVD in Zwolle vindt het onbegrijpelijk dat er geen volwaardig debat komt over de economische crisis op grond waarvan concrete maatregelen genomen kunnen worden door de Zwolse overheid. “De onrust en onzekerheid van ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf is groter dan ooit. Net zo groot als dat van hun werknemers over het behoudt van hun baan en inkomen. De raad wil aan dat debat echter slechts een deel van de avond wijden”, laat fractievoorzitter Piet van Dijk woensdag via een Nieuwsbrief weten.

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar heeft de VVD al om een dergelijk debat en maatregelen gevraagd. Half januari heeft de VVD nogmaals een pleidooi gehouden voor een debat en al enige richtinggevende maatregelen voorgesteld, maar tot op heden heeft dat debat nog steeds niet plaatsgevonden. Van Dijk: “Nu wordt het dan eindelijk na maanden geagendeerd, op 2 maart. Maar het kan die avond pas om half negen beginnen…. Er moet daarvoor eerst nog een informatieronde plaatsvinden over de Kamper Spoorlijn. Een degelijke prioritering van de agenda en het niet honoreren van de wens van de VVD om een debat te voeren over de volle avond is een miskenning van wat er leeft in de stad en van de maatregelen die nodig zijn”. De VVD wil een hele avond voor een debat over de economische crisis vrij maken en voor zover mogelijk ook diezelfde avond besluiten daarover nemen.

Vervolg brief VVD Zwolle:

“Met een debat dat pas om half negen kan beginnen over de belangrijkste en meest indringende vragen waar mensen mee rond lopen als behoud van werk en inkomen neem je als raad de mensen in de stad niet serieus. Het is een ongekende vorm van politiek autisme.

Gister heeft het CPB dramatische voorspellingen gedaan over de toekomst van onze economie. Velen zullen hun baan verliezen en zien hun zekerheden verdampen. De werkloosheid zal binnen een termijn van twee jaar verdubbelen. Er zal een forse aanslag worden gepleegd op de beschikbare middelen voor ons sociale vangnet. 

Het kabinet heeft steeds gewezen op de gunstige uitgangspositie van Nederland. Nu geeft ze aan dat het een illusie is dat de overheid het probleem aan kan en dat iedereen een steentje bij moet dragen. De VVD in Zwolle beschuldigt dit kabinet van onbehoorlijk bestuur. Natuurlijk kunnen we als Nederlandse overheid niet de wereldeconomie serieus beïnvloeden, maar de erkenning van dat besef komt veel te laat. Die erkenning was alleen op zijn plaats geweest als daarom ook snel was gehandeld en niet achterover was geleund door een links kabinet uit angst voor aantasting van sociale verworvenheden. De raad in Zwolle heeft tot op heden precies die afwachtende houding en verschuilt zich achter de trage gedachtegang die het college maakt. Een debat is steeds afgehouden, was nog niet nodig. ” We weten immers nog niks, kunnen nog geen voorspellingen doen over wat nodig is”. Dat is een slappe politieke houding waarmee je de mensen in de stad geen dienst bewijst. Het is precies die houding die als gevolg heeft dat maatregelen te laat werken en de kracht van hun werking verliezen. Er komen nu al mensen op straat te staan, ook in onze stad. Bij de begroting heeft de VVD nog gewezen op de personele maatregelen die Scania moest nemen. Half januari hebben we nog suggesties gedaan voor maatregelen om een debat los te trekken. Maar een serieuze reactie en een getuigenis van een gevoel van urgentie gaf raad en college niet. De raad heeft het toen en laat het nu nog steeds lopen. De economie glijdt onder ons vandaan, het MKB in onze stad krijgt klappen, ondernemers in onze stad moeten alles op alles zetten om hun hoofd boven water te houden en hun personeel in dienst te kunnen houden. Maar een meerderheid in de raad staat er naar te kijken en wacht in onmacht af vooral op wat het college gaat voorstellen. De mensen in de stad, de ondernemers willen steun, hebben dat nodig en verdienen dat ook, omdat daar onze economische kracht ligt. Ze willen dat hun problemen serieus genomen worden en willen een overheid zien dat daar ook zo mee omgaat, maar de raad wacht, de raad wacht en wacht en wacht verder. De raad wil niet eens debat voeren zonder dat het college haar opvatting geeft. Dat roept de vraag op of de raad zelf een opvatting heeft. Kan de raad als zelfstandig, politiek en volksvertegenwoordigend orgaan geen opvatting hebben over wat moet gebeuren? Waarom is een Tweede Kamer in staat om al de dag na het verschijnen van de CPB cijfers een debat op hoofdlijnen te voeren en kan de raad in Zwolle in maanden niet tot een dergelijk besluit komen terwijl de werkelijkheid van alle dag in de stad veranderd en alle zekerheden die mensen en ondernemers hebben moeten worden ingeruild voor onzekerheden over hun toekomst?

De VVD wil het debat over de crisis dus in volle omvang voeren en daarvoor ook een hele avond vrijmaken om daar ook besluiten over te kunnen nemen. We hebben er nu lang genoeg op moeten wachten. De mensen en de ondernemers in onze stad hebben een overheid nodig die ze steunt. Juist nu, nu meer dan ooit. Zij verdienen ter behoud van hun onderneming en hun personeel en hun inkomen en gezinnen een raad die oog heeft voor wat er in de dagelijkse praktijk gebeurd. Zij verdienen een raad die daar een volwaardig debat over wil en kan voeren. Zelfstandig, met of zonder notitie van het College en zonder schroom of angst voor politieke verworvenheden uit het verleden. Omdat het om onze toekomst gaat die op het spel staat. De VVD wil dat de raad daadkracht laat zien, vertrouwen uitstraalt en richting geeft aan wat moet gebeuren, omdat het moet gebeuren!”

Piet van Dijk

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Crisis? Die waarin alle potentiële stemmers naar gebleekte Geert en tante TON deigen te lopen? Deze is lachen

  De VVD in Zwolle beschuldigt dit kabinet

  In een ultieme poging in de slipstream van de PVV te blijven, passen ze ook hun taalgebruik maar aan

  Het is een ongekende vorm van politiek autisme

  Tja, hopelijk en ongetwijfeld nemen ze zichzelf wel serieus. Neem aan dat dit berichtje rechtstreeks van de heerenzitting kwam.


  ⚠️ Meld

 2. Bij mij begon de crisis al toen VVD ere-lid Zalm de Gulden verkwanselde met zijn dubieuze wisseltruc, daar is in Nederland de aanloop naar de crisis al mee begonnen.
  Wat mij betreft heeft het VVD alle geloofwaardigheid verloren en moeten ze eerst maar eens schuld bekennen voor ze uithalen naar het huidige kabinet.
  Huichelaars !!!


  ⚠️ Meld

 3. De euro is nu eenmaal een feit, de crisis kwam meer uit het dollarland vandaan..
  Dat de plaatselijke VVD de invulling van prioriteiten invullen van de “Zwolse overheid” bekritiseert lijkt mij wel logisch.
  Eerst de potentiele problemen prioriteit geven en daarna de “gewone” dingen bespreken is m.i. ook vrij logisch.
  De crisis is een toenemend feit en daarop moeten we zeker optimaal op anticiperen.
  Dus VVD Zwolle, zorg idd voor een ernstig debat en maak de struisvogels af..

  De opdrachten bij (ook Zwolse) ondernemers zijn ondertussen tot een ongeloofelijk dieptepunt gedaald.
  Faillissementen kosten de maatschappij ook veel geld. Nog los van de gedupeerden die naar hun zuurverdiende geld kunnen fluiten omdat de belastingdienst de eerste is die mag proberen te graaien in de boedel.

  Bijna altijd blijft er niets over voor de crediteur of de keurig betalende klant.  ⚠️ Meld

 4. Crisis? Straks zitten er paar miljoen daklozen in de LdH crisisopvang.
  De werkelijke crisis in de samenleving is begonnen met het aantreden van het Kabinet Lubbers I en waar deze vicepremier in 1989 hardop riep dat Nederland economisch ziek was en daarmee het advies opvolgde van zijn goede vriendin “Iron Lady” Margaret Thatcher en de geleidelijk bij een in slaap gesukkelde bevolking de vrije marktwerking en privatisering in voerde ten behoeve van de ondernemende Nederland zoals Nationale Banken en Multi-Nationals en grote ondernemingen die hier in dit land de dienst uitmaken.
  Dus niet door de zogenaamde vrije democratische verkiezingen gekozen parlementsleden en ministers die gewoon marionetten zijn van de Christelijke koopmanselite die sinds de gouden eeuw dit land regeert(pardon dicteert) en alles en iedereen weet om te kopen met subsidies en valse verkiezingsbeloftes.
  Want nog steeds geldt de domme gedachtengang dat wie de geldstroom beheert die heeft de macht en bepaalt lands beleid,tot de grote massa het zat is en onvrede gaat tonen door de beperking van de natuurlijke vrijheden vastgelegd in waardeloze Europese Verdragen.
  Wat bestaat onze vrijheid uit het vergaren van particulier bezit?
  Nee dus!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.