Zwolle onderzoekt gebruik inkomensondersteuning

Zwolle – De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Daarom is er speciaal voor deze mensen geld beschikbaar: inkomensondersteuning.

De gemeente Zwolle start binnenkort een onderzoek om te achterhalen of inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning er voldoende gebruik van maken. Ook de redenen van niet-gebruik worden in kaart gebracht. Mensen met een laag inkomen kunnen drie soorten inkomensondersteuning aanvragen. Twee ervan zijn alleen bedoeld voor mensen met schoolgaande kinderen. Eén is speciaal voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen van 65 jaar of ouder. Bij de gemeente Zwolle bestaat de indruk dat mensen die recht hebben op deze voorzieningen, hier lang niet altijd gebruik van maken. Om te achterhalen of dit klopt, krijgen inwoners van de gemeente Zwolle die mogelijk recht hebben op inkomensondersteuning binnenkort een vragenlijst thuisgestuurd.

Hierin staan vragen als: Bent u bekend met de regelingen? Maakt u daar gebruik van? Wat zijn de redenen dat u er geen gebruik van maakt?

Via de vragenlijst kunnen de geënquêteerden aangeven of zij meer informatie over inkomensondersteuning willen ontvangen.

Artikel delen: