Zwolle neemt maatregelen tegen economische crisis

Zwolle – Burgemeester en wethouders hebben een breed pakket aan maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van de economische crisis voor Zwolle te beperken. Het college wil daarbij intensief samenwerken met andere partijen in de gemeente om de economie te stimuleren en de woningbouw op gang te houden. Burgemeester en wethouders stellen voor 2009 zeker 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de economische terugval. 

Het college heeft een aantal aandachtsgebieden waarvoor concrete maatregelen zijn bedacht. Het gaat om woningbouw, de economie en de arbeidsmarkt. Bovendien willen burgemeester en wethouders eerder dan gepland projecten in de stad laten beginnen, omdat dergelijke investeringen goed zijn voor de (lokale) economie.

Kansen die het college ziet voor de woningbouw zijn het uitgeven van bouwrijpe grond tegen uitgestelde betaling en het versoepelen van de regeling voor startersleningen. Eerder is al besloten de prijs voor grond niet te laten stijgen of zelfs te laten dalen.

Burgemeester en wethouders verwachten de economie te stimuleren door meer ruimte te bieden aan goede ideeën van en voor het bedrijfsleven. De dienstverlening aan ondernemers moet ook in algemene zin verbeterd worden. Daarnaast wordt geprobeerd meer toeristen aan de stad te binden.

Wat betreft de arbeidsmarkt denkt het college met het instellen van een zogenoemd mobiliteitscentrum mensen die werkloos (dreigen te) worden sneller aan een nieuwe baan te helpen. Bovendien wordt meer werk gemaakt van om- en bijscholing.

Projecten die (mogelijk) eerder dan gepland kunnen worden uitgevoerd zijn (bouw)werkzaamheden voor scholen en infrastructurele projecten. 

De genoemde maatregelen zijn de afgelopen maanden bedacht en besproken in samenwerking met een groot aantal partners van de gemeente. Voor de aanpak van de economische crisis wordt ook gerekend op eendrachtige inzet. Partijen die inmiddels betrokken zijn bij de plannen zijn het lokale bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, de provincie en de rijksoverheid. 

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort nog uit over het pakket aan maatregelen. 

 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. @ Admin: Nogmaal goed topic mooi afgerond. Nu stop ik met complimenteren. Maar ik hoop dat jullie elke keer een soortgelijk topic kunnen afronden.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.