Samenwerking De Pelikaan en De Overstap

Zwolle- De Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan is een unieke samenwerking aangegaan met Adviesbureau De Overstap. Doelstelling van deze samenwerking is gebruik te maken van elkaars sterke punten en expertise. De Pelikaan is vooral gebaat bij uitbreiding van het aantal sporters en verzorging van meer vernieuwend sportaanbod op het sportpark en rekent daarin de doelgroep van mensen met een beperking tot één van haar doelgroepen.

Daarnaast ontbreekt het de verenigingen op De Pelikaan veelal aan voldoende kader voor allerlei klussen op en rond het sportpark en geeft zij met deze samenwerking een impuls aan haar sociaal maatschappelijke beleid en doelstellingen binnen de proeftuin van NOCNSF. Adviesbureau De Overstap is een re-integratiebedrijf en JobCoach organisatie met arbeidstraining projecten dat zich richt op arbeidstoeleiding van mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Hierbij kunt u denken aan mensen met een structurele functionele beperking, langdurig werklozen of (langdurig) zieken binnen bedrijven.

Totstandkoming samenwerking

“Vorig jaar bij mijn aantreden op De Pelikaan viel me al snel op dat er wel materialen beschikbaar  waren voor o.a. onderhoud van de accommodaties maar dat er met name bij de tennisvereniging en hockeyvereniging te weinig kader was dat op dit gebied de handen uit de mouwen kon steken, aldus Diederik Meijntjes. Daarnaast zocht ik een manier om onze gloednieuwe  beachsportaccommodatie alsook de bestaande accommodaties die steeds veelvuldiger gebruikt worden, qua onderhoud zo veel mogelijk bij één groep mensen onder te brengen. Mij bereikte concrete signalen dat De Overstap waarmee ik in mijn periode bij FC Zwolle goede ervaringen had, op het punt stond om uit het stadion van FC Zwolle weg te gaan. Ik heb daar direct actie op ondernomen met als resultaat dat het arbeidstrainingsproject van De Overstap inmiddels z’n intrek heeft genomen in één van onze clubhuizen op De Pelikaan en daadwerkelijk en zichtbaar voor een ieder hier klussen voor ons opknapt die anders zouden blijven liggen. Zowel ZMHC, manege De Haerst als de tennisvereniging maken nu dankbaar gebruik van de inzet van deelnemers aan het project van De Overstap”.  

Vanuit De Overstap werd na een bezoek aan sportpark De Pelikaan direct positief gereageerd om sportpark De Pelikaan als uitvalsbasis te laten dienen. “Wij zijn als organisatie druk doende geweest met het in kaart brengen van de klussen die onze cliënten in het kader van de arbeidstraining kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn er bijzonder goede contacten met de diverse coördinatoren van de verenigingen die er zorg voor dragen dat werkzaamheden soepel verlopen. Daarnaast ben ik zeer te spreken over de geboden mogelijkheden voor de sportuitstroom die we samen nastreven en de mogelijkheid voor het geven van een aantal onderdelen van de PMT (Psychomotorische Therapie). PMT is een vorm van bewegingstherapie. Dezeervaringsgerichte vorm van therapie is ontwikkeld voor het behandelen van mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Het doel van PMT is klachten en problemen te leren herkennen om er vervolgens mee om te leren gaan of ze te verminderen en waar mogelijk op te heffen. In de psychomotorische therapie wordt gebruik gemaakt van activiteiten, opdrachten en oefeningen gericht op bewegingsgedrag en lichaamservaringen. Uiteindelijk wordt gekeken naar de mogelijkheid van het tot stand brengen van gedragsveranderingen teneinde integratiemogelijkheden in sociale verbanden te bevorderen. Steekwoorden zijn: behandelen en re-integreren.” aldus directeur Han Kuipers.

Unieke inhoud en resultaten

Onderdeel van de samenwerking en uniek voor Nederlandse begrippen is dat De Pelikaan en De Overstap wekelijks een structureel sportaanbod onder begeleiding bieden voor de deelnemers aan het project en zich daarnaast gezamenlijk maximaal inspannen om deelnemers die bijvoorbeeld in het verleden bij een sportvereniging buiten de boot vielen alsnog naar een sportvereniging te leiden. Zo werd er door de deelnemers o.a. al getennist, gevoetbald, gekorfbald, gehockeyd en zelfs gevolleybald op het eigen onderhouden beachveld. Daarnaast is ook al regelmatig op de nabijgelegen trimbaan in het bos gelopen. Dit alles heeft inmiddels geleid tot een uitstroom van 17 deelnemers naar een sportvereniging. Een prima resultaat dat, in de korte tijd dat we nu met elkaar bezig zijn, prima past bij en voortvloeit uit de status en doelstellingen van de Pelikaan als Proeftuin van NOCNSF.

Uitreiking kleding aan de deelnemers

Ter versterking van de samenwerking en voor de herkenbaarheid en veiligheid tijdens de werkzaamheden op het sportpark zullen de gezamenlijke sportclubs van De Pelikaan de deelnemers van De Overstap uniforme werkkleding aanbieden. Hiermee geeft de Pelikaan haar blijk van waardering weer voor de wijze waarop nu wordt samengewerkt.

Artikel delen: