Fertiliteitscentrum Isala als zeer goed beoordeeld

Zwolle – Het Fertiliteitscentrum Isala wordt over het geheel genomen door vrijwel alle patiënten als zeer goed beoordeeld. Hiermee doet het Fertiliteitscentrum Isala het wat beter dan de overige klinieken in Nederland. Dit blijkt uit een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau De Vos & Jansen. Aan dit onderzoek hebben ook andere klinieken in Nederland deelgenomen, waardoor vergelijkingen onderling mogelijk zijn. 

Het patiënttevredenheidsonderzoek is medio 2008 gehouden onder patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan in het Fertiliteitscentrum Isala. Ook is hun partners gevraagd naar de tevredenheid over het centrum. Over de sfeer, inrichting, gastvrijheid, toegankelijkheid en parkeergelegenheid zijn patiënten zeer tevreden. Het aspect dat door patiënten als belangrijkste wordt gevonden, de begeleiding bij de eicelpunctie, krijgt bovendien de hoogste waardering. Patiënten zijn ook zeer tevreden over de relaties met de artsen en medewerkers. Zij krijgen hiervoor een rapportcijfer 8. De belangrijkste aspecten voor de partner krijgen ook de hoogste rapportcijfers. Dit zijn aspecten als de behandeling van de patiënt, het intakegesprek en de wijze van hormoontoediening.

Aandachtspunten die voortkomen uit het onderzoek zijn de telefonische bereikbaarheid en de behoefte aan meer informatiemateriaal over bijvoorbeeld leefstijl. Inmidddels is de website van het Fertiliteitscentrum Isala voorzien van uitgebreide informatie over behandelmethoden en leefstijlfactoren. Binnenkort breidt het centrum de telefonische bereikbaarheid fors uit. Het centrum onderzoekt nog de mogelijkheid om een speciaal emailadres in te zetten voor tussentijdse vragen van patiënten. Meer informatie over het Fertliteitscentrum Isala: www.isala.nl/fertiliteit.

Artikel delen: