Kamerlid Van Hijum bezoekt Zwolle

Zwolle – Op dinsdag 24 februari 2009 bezoekt het Zwols Tweede Kamerlid  Eddy van Hijum met kamerlid Pieter Omzigt een aantal organisaties in Zwolle. Hierbij zullen ook leden van de lokale fractie aanwezig zijn.

’s Middags zullen op diverse locaties achtereenvolgens gesprekken plaatsvinden met het regionaal zorgnetwerk,  met het steunpunt informele zorg, met deelnemers van het poortwachterscentrum Zwolle en met wethouder Dannenberg over de Zwolse ervaringen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Als eerste is er een ontmoeting bij het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. Het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. is een samenwerkingsverband van 25 organisaties en instellingen in de regio. Doel van dit samenwerkingsverband is het bevorderen van een integraal aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een vraag op dat terrein. Mevrouw Freriks van het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. zal hierbij aangeven wat  het Regionaal Zorgnetwerk Zwolle is, wat het betekent voor de Zwolse samenleving en tegen welke knelpunten in de zorg zij aanlopen.

Daaropvolgend zal mevrouw Wille bij de Vrijwilligerscentrale aan de Assendorperstraat de CDA-ers informeren over het project jonge mantelzorgers. Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien jongeren thuis een extra zorgtaak voor iemand in het gezin heeft. Deze jongeren, ook wel jonge mantelzorgers genoemd, zorgen voor een ouder of een ander gezinslid met een handicap, een chronische ziekte, lichamelijke of psychische ziekte, of iemand met een alcohol- of drugverslaving.Ook in Zwolle wordt aandacht besteed aan jonge mantelzorgers. Dit om meer erkenning en herkenning van de problematiek van jonge mantelzorgers te krijgen.

Daarna wordt de Isalaklinieken bezocht waarbij door de heer Van ’t Hul van VNO-NCW ingegaan zal worden op ervaringen van de Isalaklinieken met het Poortwachterscentrum Zwolle. Dit Poortwachterscentrum is in 2008 van start gegaan. Doelstelling van de het Poortwachtercentrum Zwolle is het – zonder winstoogmerk – ondersteunen van werkgevers bij het matchen van vraag en aanbod van personeel. De kerngedachte hierbij is simpel: iemand die binnen de éne organisatie arbeidsongeschikt is of dreigt te raken, hoeft dat binnen de andere organisatie niet te zijn of te worden. Het Poortwachterscentrum Zwolle verenigt grote en kleine werkgevers in hun streven gezamenlijk invulling te geven aan personeelsvraagstukken. Oplossingen zijn branche- en regio-overstijgend en worden gezocht binnen de eigen regio.

Aan het eind van middag zal wethouder Dannenberg de Zwolse ervaringen met de WMO toelichten.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.