Gastcollege van Antoine Bodar op GH

Zwolle – Priester Antoine Bodar geeft woensdag 4 maart een college over ‘De schoonheid van God’ op de Gereformeerde Hogeschool. Tijdens dit gastcollege komen kunst, religie en beeldcultuur aan de orde. Het college maakt onderdeel uit van het Studium Generale van de GH. Iedereen is van harte welkom dit openbare gastcollege van Bodar bij te wonen.

Hoewel de beelden vaak ontbreken en er minder aandacht is voor kunst en schoonheid in de kerk, is religieuze kunst bij Protestanten niet afwezig. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige uitgaven van de Statenbijbel of de sobere, maar mooie bouwstijl van de Noord-Europese Protestantse kerken. In onze belevingscultuur is het beeld zo dominant aanwezig dat christenen graag hun geloof in beeld uitdrukken en in beeldtaal communiceren. Dat roept de vraag op welke beelden passend zijn. En hoe verhouden geloof en kunst zich tot elkaar? Is de liturgie ten diepste ook een vorm van kunst? En van de schoonheid van God zelf? Op deze en andere vragen zal Antoine Bodar ingaan tijdens het gastcollege.

Antoine Bodar

Dr. Antoine Bodar (1944) studeerde onder andere kunstgeschiedenis, literatuurgeschiedenis, filosofie en theologie. In 1992 werd hij tot priester in de Rooms Katholieke kerk gewijd. Bodar is onder een breed publiek bekend door zijn talrijke publicaties, lezingen en andere optredens bij diverse media. Antoine Bodar woont en werkt in Rome.

Studium Generale

Het gastcollege is een onderdeel van het Studium Generale van de Gereformeerde Hogeschool. De studenten van alle opleidingen doen er aan mee en ontmoeten elkaar hier. Er wordt geluisterd naar colleges en sprekers. Ook wordt er gediscussieerd, gezongen en gebeden. Binnen het Studium Generale worden keuzemodulen aangeboden. Onderwerpen van de modulen zijn onder andere theologie, politiek, filosofie, muziek, ethiek en kunst. Deze modulen worden door verschillende docenten belicht vanuit de christelijke identiteit van de school en de studenten.

Informatie

Het gastcollege wordt gehouden op woensdag 4 maart in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134 in Zwolle. Het college wordt om 15.15 uur geopend door dr. Pieter Vos, lector Morele Vorming aan de GH. Antoine Bodar zal vervolgens zijn lezing houden. Na afloop van de lezing gaat Bodar het gesprek aan met de zaal en bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Artikel delen: