Zwolle krijgt geld voor cultuurparticipatie

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft € 90.562,- gekregen van het Fonds voor Cultuureducatie. Dit onafhankelijke fonds is in 2008 ingesteld door minister Plasterk van OCW. Het geld was aangevraagd voor een vierjarenplan voor de projecten Steunpunt Amateurkunst, Cultuur op Maat, Project POP en projecten in het kader van Volkscultuur gericht op multicultureel erfgoed. Het geld wordt de komende jaren gebruikt voor amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur in Zwolle.

Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de amateurkunst in Zwolle. Daaruit bleek dat verenigingen op meerdere terreinen tegen een aantal problemen aanlopen, maar zelf minder goed in staat zijn die op te lossen. Het doel van het op te richten steunpunt is om verenigingen te ondersteunen en te stimuleren om hun doelen te verwezenlijken. Het steunpunt moet vraag en aanbod binnen de amateurkunst bij elkaar brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een database van alle spelers in het veld en te bemiddelen tussen de verschillende vragers en aanbieders. Verder worden nieuwe ideeën verzameld en bij elkaar gebracht. Het steunpunt heeft dan een soort makelaarsfunctie. Ook kan ondersteuning geboden worden bij het aanvragen van subsidie, het aanvragen van vergunningen, organiseren van evenementen etcetera. De Muzerie wordt de fysieke locatie van het Steunpunt Amateurkunst, maar het Steunpunt zal onafhankelijk van de Muzerie opereren. Binnenkort zal de werving starten voor de medewerkers. Het is de bedoeling dat het Steunpunt in april/mei van dit jaar in werking gaat.

Cultuur op Maat

De Muzerie heeft de afgelopen jaren leerlingen van het voortgezet onderwijs actief kennis laten maken met kunst en cultuur door middel van het project Cultuur op Maat. In leerjaar 1 maken de leerlingen kennis met verschillende disciplines in de kunsten. In leerjaar 2 gaan ze op bezoek bij culturele instellingen en in leerjaar 3 en verder kunnen leerlingen deelnemen aan dagprojecten. Voorbeeld van een dagproject is het nog verder te ontwikkelen project Play: spelen met digitale media. Het is een samenwerkingsproject tussen het Filmtheater Fraterhuis, Digital Playground en Hedon. Een ander voorbeeld is het Buurtproject waarbij jongeren in de wijk om hun school heen samen met buurtbewoners een kunstproject uitvoeren. Voor het voortgezet onderwijs zijn er diverse kunst- en cultuurprojecten, aansluitend bij de wensen van de scholen en de thematiek van de betreffende periode. Het kan dan gaan om projecten die door verschillende leerjaren heen opgebouwd worden maar ook om kortere dagprojecten waar scholieren kennis maken met kunst en cultuur in Zwolle.

POP

POP is de opvolger van Check It Out en richt zich op een bredere doelgroep dan alleen de VMBO leerlingen uit het ´oude´ project. De leerlingen maken kennis met verschillende muziekstromingen in de popmuziek en gaan zelf aan de slag met de techniek, productie en organisatie en de verschillende aspecten van een poppodium. Ook zullen er speciale avonden georganiseerd worden zodat leerlingen kunnen zien hoe hun werk in de praktijk uitpakt. Het is de bedoeling om dit project op termijn onder te brengen bij Cultuur op Maat.

Volkscultuur

In het kader van Volkscultuur gaat Zwolle projecten stimuleren gericht op het multicultureel erfgoed. In overleg met erfgoedinstellingen als het Stedelijk Museum Zwolle en het Historisch Centrum Overijssel wordt dit programma nog nader ingevuld.  In 2009 wordt gestart met een pilotproject.

Meer informatie over cultuurparticipatie is te vinden op www.cultuurparticipatie.nl.

Artikel delen: