Seniorenwoningen Westenholte met betaalbare huur

Zwolle – Driezorg heeft een nieuwe samenwerkingspartner gevonden voor de bouw van een zorgcomplex in Westenholte. De nieuwe investeerder is Woonzorg Nederland. Beide partijen hebben afgesproken de bouw van het zorgcomplex samen te willen aanpakken en hopen binnenkort al duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang van de ontwikkeling. Beide partijen hebben in een bestuurlijk overleg met de gemeente Zwolle aangegeven dat ze verder willen gaan met het plan om betaalbare seniorenhuisvesting in de huursector te realiseren. 

Driezorg is blij een nieuwe partner gevonden te hebben nadat SWZ in een eerder stadium afhaakte. ‘Wij zij blij dat er nu uitzicht is op het doorgaan van de bouw in Westenholte. Woonzorg Nederland kennen we als betrouwbare partner en belangrijker nog: een bouwpartner die in staat is om een dergelijk groot project haalbaar te maken. De ambitie van dit project is hoog, gelet op de afwijkende architectuur’. Verder is Driezorg verheugd dat in Westenholte de bestaande samenwerking met thuiszorg Icare verder uitgebouwd kan worden. ‘Voor de bevolking van Westenholte ontstaat er straks een volwaardige woonzorgvoorziening die tevens als centrum gaat dienen voor een woonzorgzone. Wij hopen dat de procedure snel gevolgd kan worden en vanuit Westenholte geen bezwaren ingediend zullen worden, immers een vertraging kunnen we niet gebruiken.’

Woonzorg Nederland is al meer dan 55 jaar dienstverlener op het gebied van wonen, diensten en zorg aan senioren en aan (jongere) mensen met een beperking. Edwin Zuidwijk van Woonzorg Nederland: ‘We zijn blij dat we in Zwolle, waar we op vier locaties een thuis bieden aan senioren, de kans krijgen een plan voor een nieuw woningcomplex te ontwikkelen met Driezorg en Icare, onze zusterorganisatie binnen espria.’  

De gemeente Zwolle heeft aangedrongen op een voortvarende aanpak van het project om ervoor te zorgen dat er ook voor senioren in Westenholte betaalbare huisvesting beschikbaar blijft.

Artikel delen: