Raadsplein Zwolle wordt informeler

Zwolle – Vanaf maart zullen enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd om het Raadsplein verder te optimaliseren. Zo wordt de informatieronde van het Raadsplein voortaan in de TAK-zaal gehouden in plaats van in de Raadzaal. Hiermee wordt beoogt de informatieronde informeler te maken.

De formele setting van de Raadszaal waarin de informatieronde tot nu toe plaatsvond, gaf onbedoeld een bepaald gewicht aan deze ronde. De informatieronde is er op gericht om aanvullende informatie te krijgen om als raadslid een mening te kunnen vormen. Het is een ronde zonder politieke lading. De Raadzaal zal voortaan met name gebruikt worden voor het politieke debat en de politieke besluitvorming. Een andere aanpassing is dat burgers voortaan aan het begin van iedere informatieronde in maximaal tien minuten de gelegenheid krijgen om in te inspreken over onderwerpen die los van de agenda staan. In de huidige situatie was deze mogelijkheid er niet meer. De insprekende burgers voelen zich vaak meer op hun gemak in een informele opstelling zoals in de TAK-zaal.

In principe geldt dat een inwoner één keer per half jaar van deze mogelijkheid gebruik kan maken. Burgers die willen inspreken, moeten zich van tevoren wel even aanmelden. Dit kan net als voorheen tot 15.00 uur op de dag van de vergadering bij de raadsgriffie op tel. nr. (038) 498 21 81.

Inmiddels is met de nieuwe manier van vergaderen door middel van het Raadsplein bijna een half jaar ervaring opgedaan. Er is nu gekeken of de werkwijze tot nu toe voldoet aan de verwachtingen en of tussentijds aanpassingen wenselijk of nodig zijn. De gemeenteraad zal de komende tijd vergaderen aan de hand van onder andere deze wijzigingen. Voor de zomer wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het Raadsplein. De uitkomsten worden gebruikt om in het najaar tijdens de jaarlijkse raadsretraite het Raadsplein te evalueren.

Artikel delen: