Miljoenen voor waterveiligheid Kampen en Zwolle

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel willen ruim 30 miljoen euro beschikbaar stellen om de waterveiligheid van Kampen, Zwolle en omgeving ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De bijdrage wordt gereserveerd voor de realisatie van een bypass van de IJssel ten zuiden van Kampen. Provinciale Staten moet nog een besluit nemen over het voorstel.


De bypass langs Kampen…

“Waterveiligheid in verband met klimaatverandering is vanaf het begin de drijfveer van alle betrokken partners geweest om het project IJsseldelta-Zuid te realiseren”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk, voorzitter van de stuurgroep IJsseldelta-Zuid. “Droge voeten voor de inwoners van Kampen, Zwolle en omgeving, daar is het ons allemaal om begonnen. De verwachtingen ten aanzien van de toekomstige grotere waterafvoer van de IJssel maken het noodzakelijk om voor 2015 maatregelen te nemen.”

Zomerbedverdieping en bypass

Het project IJsseldelta-Zuid is in gang gezet naar aanleiding van de Planologische Kernbeslissing “Ruimte voor de rivier” van het rijk. Daarin wordt voorgesteld om voor 2015 het zomerbed van de IJssel te verdiepen. Nadrukkelijk wordt in hetzelfde document ook gesteld dat in de nabije toekomst ook de aanleg van een bypass noodzakelijk is. De Deltacommissie (de commissie Veerman) onderschrijft in haar rapport dat er duurzame maatregelen moeten worden getroffen voor de waterveiligheid in de IJsseldelta. “Het is dus niet of-of, maar en-en”, aldus Rietkerk. “Kijkend naar het gebied hebben we ruim twee jaar geleden samen met onze bestuurlijke partners geconcludeerd dat er tegelijkertijd veel ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven liggen, zoals de aanleg van de Hanzelijn (en de nieuwe stationsomgeving van Kampen), de ontwikkelingen rondom de N50/A50 en de N23/N307, het creëren van nieuwe natuur, de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen, agrarische structuurversterking en de wens voor het realiseren van een bijzonder woonmilieu. Dat heeft tot de gezamenlijke conclusie geleid dat het verstandig is om de aanleg van de bypass naar voren te halen, zodat alle ontwikkelingen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een integrale aanpak. Bovendien brengt een eerdere aanleg aanzienlijk lagere kosten met zich mee voor de overheid en daarmee de belastingbetaler. Ook zorgt een versnelde aanleg ervoor dat we niet ver na 2016 nog aan het werk zijn in het gebied. Op deze manier kunnen we werk met werk maken. Op basis van deze integrale benadering zijn in de afgelopen jaren door de bestuurlijke partners al heel wat democratische besluiten genomen.” 

Extra geld

De stuurgroep IJsseldelta-Zuid*, waarin alle bestuurlijke partners in het gebied vertegenwoordigd zijn, is op dit moment in gesprek met het rijk over het laatste deel van de financiering. Bij de start van het project werd in eerste ruwe kostenramingen uitgegaan van een benodigde totaal-investering van tussen de 300 tot 380 miljoen euro. Op basis van actuele gegevens is de totaal-investering thans berekend op 324 miljoen euro. In de gesprekken met het rijk wordt de gebruikelijke lijn gevolgd dat tweederde van de totale kosten voor rekening komen van het rijk en éénderde voor rekening van de regio. Eerder al hebben Provinciale Staten 50 miljoen euro gereserveerd. Gedeputeerde Staten stellen nu voor die reservering aan te vullen met ruim 30 miljoen euro. Een deel van het geld is ook bedoeld voor de agrarische structuurversterking (vrijwillige kavelruil) in het gebied en het doen van grondaankopen. Ook wordt een deel ingezet voor de sociaal-economische infrastructuur. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over het voorstel, dat onderdeel uitmaakt van het programma “Investeren in Overijssel.”

Besluit staatssecretaris

Op dit moment wordt de quickscan afgerond, waarvoor Staatssecretaris Huizinga eind november opdracht heeft gegeven, toen ze een werkbezoek bracht aan de IJsseldelta. Met de quickscan wordt in beeld gebracht welke effecten een halve, één of anderhalve meter IJsselmeerpeilstijging hebben voor zowel de bypass als zomerbedverdieping. De IJsselmeerpeilstijging met maximaal anderhalve meter is een van de voorstellen van de Deltacommissie. Als de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn en de besprekingen over de financiering van het laatste deel van het project zijn afgerond, dan neemt de staatssecretaris zo snel mogelijk een besluit over het wel of niet versneld aanleggen van de bypass. De verwachting is dat daar uiterlijk eind april duidelijkheid over komt.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Miljoenen voor waterveiligheid Kampen en Zwolle
  Zou hetzelfde niet bereikt kunnen worden door het Zwarte Water als aftakking van de IJssel te gebruiken. Lijkt mij in ieder geval veel goedkoper. Een aansluiting langs de sluis bij Zwolle en wat aanpassingen aan de dijken is goedkoper dan een compleet kanaal graven, met grondaankopen en al.


  ⚠️ Meld

 2. Miljoenen voor waterveiligheid Kampen en Zwolle
  Nog even een aanvulling.
  Indien het Zwarte Water te hard gaat stromen, moet de aansluiting met de IJssel regelbaar worden.


  ⚠️ Meld

 3. @Wim, ook een prachtig idee wat trouwens voor zowel Hasselt,Kampen en Zwolle voor een geweldige watersport impuls zou zorgen.
  Komende vanaf Zwolle vlak voor het industrieterrein van Hasselt 90 graden bakboord uit en linken maar die rivieren. 🙂


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.