Onevenredige verdeling van geld papierinzameling

Zwolle – In diverse Zwolse wijken zijn de blauwe containers voor oud papier ingevoerd. De papierhoeveelheid is, in de gebieden waar er nu via papiercontainers wordt ingezameld, bijna verdubbeld ten opzichte van de oude situatie. “Dat is een goede ontwikkeling”, zegt Martien van Gurp namens de fractie van CDA Zwolle. “Het gescheiden aanleveren van papier is immers goed voor het milieu en daarnaast komen de papierinkomsten ten goede aan de inzamelende verenigingen zoals lokale scholen, scoutingclubs en muziekverenigingen.”

De laatste tijd wordt de CDA-fractie regelmatig (bijvoorbeeld door bewoners van Zwolle-Zuid en Berkum) benaderd over de verdeling van de papierinkomsten tussen verenigingen, scholen, etc. Van Gurp: “In de oude situatie leverden veel mensen immers bewust hun oud papier af bij verenigingen, scholen, instellingen, etc., die hun sympathie hadden en ze vragen zich nu af of in de nieuwe situatie nog wel geld van het papier ten goede komt aan deze vereniging/school. Daarnaast is bij de invoering gesteld dat er de papierinkomsten evenredig verdeeld zouden worden over de reeds in de wijk actieve papierverzamelaars, zodat zij hun verwachte inkomsten van de papierinzameling zouden kunnen behouden. Inmiddels hebben wij begrepen dat dat niet in alle gevallen gelukt is.”

“Zo ontvangt bijvoorbeeld C.B.S. De Duyvencamp geen papierinkomsten meer, terwijl zij in de oude situatie wel gedeeltelijk zorg droegen voor de papierinzameling in Berkum. Zij “missen” hierdoor bijvoorbeeld een bedrag voor de aanschaf/vervanging van speeltoestellen op het schoolplein.”

De vragen van het CDA hierover de nieuwe papierinzameling zijn als volgt:

 • Kan er wellicht intensiever naar alle inwoners van Zwolle gecommuniceerd worden (zoals in de wijkkrantjes en in de Peperbus) over de verdeling van de papierinkomsten tussen vereniging, scholen, etc., waarbij e.e.a. ook vergeleken wordt met de oude situatie en kunt u de gemeenteraad hierover ook inlichten?
 • Zijn u meer gevallen bekend waarbij “oude” papierinzamelende organisaties in de nieuwe situatie niet meer profiteren van de inzameling van oud papier in hun wijk?
 • Kan wellicht de situatie rondom de CBS de Duyvencamp hersteld worden?

Martien van Gurp

CDA Zwolle

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Een goede zaak die papierinzameling!
  Wat mij betreft mogen ze nog wel meer afval (zoals plastic en blik) apart inzamelen.
  Maar ik baal wel een beetje van al die enorme containers in onze niet al te grote tuin…


  ⚠️ Meld

 2. kunststofinzameling is per 01-01-2010 in heel nederland voor een gemeente verplicht apart in te zamelen, dus dat komt er aan. en het is goed voor het milieu!


  ⚠️ Meld

 3. Ben blij dat die van Gurp z’n verhaaltje op papier heeft gezet.
  In commissie- en raadsvergaderingen, en daarbuiten, is hij namelijk altijd volkomen onverstaanbaar. Het is mij dan ook totaal onduidelijk welke toegevoegde waarde hij heeft in deze functie.


  ⚠️ Meld

 4. @ B., maar ondervind jij daar hinder van dan, dat je dat weet? Zo ja, dan heb je hem dat vast al eens gezegd? Misschien vindt hij nu ook, dat zijn boodschap via de onvolprezen WEBLOG ZWOLLE beter overkomt?


  ⚠️ Meld

 5. @dick
  De hinder die ik daarvan ondervind is dat, als het wordt verwoord door van Gurp, dat het me niet meteen duidelijk is wat het CDA van plan is. Het is en blijft CDA, dus is directe helderheid erg belangrijk om snel in te kunnen grijpen.
  Het is de taak van de voorzitter om van Gurp hier te manen, niet die van mij. Als de kans daar is, zal ik de voorzitter er natuurlijk op wijzen.
  We zijn het erg eens over het prima medium Weblog Zwolle.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.